xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny undersøgelse ser på forbruget af opioider blandt unge

Der har manglet nye nationale tal for forbruget af opioider blandt unge. Derfor har Sundhedsstyrelsen foretaget en undersøgelse blandt unge, der kan give en pejling på forbruget af opioider. Den vil i løbet af de kommende måneder blive suppleret med en tilsvarende undersøgelse blandt 15-17-årige, så der er nye tal for begge grupper.

04 JUN 2024

Undersøgelsen blandt 18-25-årige skal give et pejlemærke om, hvor mange unge der bruger opioider. Det er der brug for, fordi der har været forskellige tal i medierne. Undersøgelsen er foretaget i maj i år blandt 1.000 unge i alderen 18-25 år og har handlet om brug af opioider og benzodiazepiner.

Denne nye undersøgelse viser, at det er omkring 2,7 % af unge i alderen 18-25 år, der har prøvet opioider og benzodiazepiner nogensinde, men 1,4 % har prøvet det inden for det seneste år. Det svarer til cirka 7.300 unge som har prøvet det inden for det seneste år. Tallet er på linje med de niveauer, der er målt i andre undersøgelser, for eksempel Københavns Kommunes store undersøgelse af deres unge.

”Undersøgelsen viser, at 97 % af unge ikke har prøvet opioider. Men det er stadig for mange, når næsten 3 % har,” siger enhedschef Niels Sandø og fortsætter:

”Vi er generelt bekymrede for de følger, det kan få, når børn og unge eksperimenterer med illegale stoffer herunder opioider. Vi skal være særligt opmærksomme på, at der er kommet en øget tilgængelighed af illegale opioider i kiosker og på nettet, og det gør, at der hurtigt kan ske ændringer i den nuværende situation. Derfor er vi meget opmærksomme på børn og unges brug af illegale stoffer som opioider, og tilgængeligheden af dem.”

Det er vigtigt, at kommunen sætter ind, når de oplever unge med et opioid- eller andet stofforbrug, understreger Niels Sandø:

”Det er vigtigt at sætte hurtigt og målrettet ind de steder, når man lokalt hører om unge, der eksperimenterer med opioider. Her har de voksne omkring de unge - for eksempel forældre, SSP-medarbejdere eller andre voksne - et særligt ansvar for hurtigt at reagere og sætte en fokuseret indsats i gang for at hjælpe den unge. Vi skal altså bruge de metoder, vi allerede kender, men der skal sættes ind hurtigt,” siger han.

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

VOXMETER undersøgelsen

VOXMETER undersøgelsen, som er udarbejdet til Sundhedsstyrelsen i maj 2024, består af 1.000 besvarelser:

 • 2,7% har svaret, at de har brugt opioider
 • Cirka halvdelen af dem har brugt opioider inden for det seneste år, og det er primært de unge mænd.

Gode råd til kommunerne

Gode råd til kommuner, der oplever brug af opioider blandt lokale unge: 

 • Afdæk problemets karakter og omfang – hvem, hvad og hvor?
 • Reager hurtigt med kontakt til de unge, der er involverede samt deres forældre og andre relevante voksne/fagpersoner omkring de unge.
 • Indsatsen skal ske overfor dem, det er relevante for – ikke den brede ungegruppe. Misbrug af opioider ses primært hos få, mindre grupper af unge. Derfor er det vigtigt, at man som kommune er opmærksomme på ikke at øge opmærksomheden hos andre grupper af unge, da det kan være med til at udbrede brugen.

 

Gode råd til kommuner til den generelle forebyggende indsats vedrørende opioider:

 • Klæd lokale fagpersoner på til at kunne forebygge brug af opioider og andre stoffer-
 • Styrk robustheden hos de unge, lav generelle forebyggende indsatser, der styrker værdier, holdninger og nedbryder sociale overdrivelser.
 • Styrk sunde fællesskaber og fritidsaktiviteter for de lokale unge.
 • Klæd forældre på med viden og styrk forældreinvolveringen lokalt.
 • Klæd lokale fagpersoner på til at spotte brugen af opioider og andre stoffer og til at agere – hav et beredskab på plads. Det gælder fx også personer, der rydder op efter unges fester. 
 • Mange unge eksperimenterer med stoffer i forbindelse med indtagelse af alkohol – så arbejd sideløbende med at udskyde alkoholdebuten og mindre druk blandt de unge.
 • Vær opmærksom på sociale medier i forhold til salg af stoffer, og anmeld kiosker, som kan være kendt for ulovligt salg af pillerne.
 • Hjælp og rådgiv unge, der er begyndt at eksperimentere med opioider og andre stoffer.
 • Sørg for at unge har en mulighed for at få hjælp, når livet udfordrer, så de ikke får behov for at dæmpe det ubehagelige med stofferne.