xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvad er dine rettigheder inden for databeskyttelse?

Når dine oplysninger behandles af andre, har du en række rettigheder over for den dataansvarlige, der behandler dine personoplysninger. Du kan her på siden se, hvilke rettigheder du har, hvordan du bruger dine rettigheder, og hvornår du kan forvente svar.

Som registreret har du nogle forskellige rettigheder. Rettighederne har til formål at gøre det gennemsigtigt for dig, så du ved:

  • hvornår der behandles oplysninger
  • hvilke oplysninger, der behandles om dig

Du kan se, hvilke rettigheder du har, nedenunder. Ellers kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Læs mere om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside

Dine rettigheder

Ret til indsigt

Som registreret har du retten til at vide hvilke af dine personoplysninger, Sundhedsstyrelsen behandler om dig, herunder at få en række oplysninger om behandlingen, heriblandt formålet med selve behandlingen af dine oplysninger.

Ret til berigtigelse

Skulle der opstå tilfælde, hvor vi i Sundhedsstyrelsen har registreret forkerte oplysninger om dig, har du mulighed for at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.

Vi skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at de urigtige oplysninger slettes. Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen er underlagt journaliseringspligt, som i visse tilfælde umuliggøre dette.

Vi kan dog i disse tilfælde tilføje et notat, som er tæt tilknyttet de forkerte oplysninger, således at der ikke herskes tvivl om, at der er rettet i de pågældende oplysninger.

Ret til at blive glemt 

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt. Disse betingelser omfatter situationer, hvor dine oplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis dit samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, trækkes tilbage eller hvis behandlingen er ulovlig. I denne forbindelse gør dig opmærksom på, at vi ikke kan garantere at dine oplysninger bliver slettet, da vi som myndighed er underlagt en journaliseringspligt, som i visse tilfælde umuliggøre dette.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre indsigelse, er det vigtigt, at du begrunder dette med særlige omstændigheder, der knytter sig til din aktuelle situation.

Ret til begrænsning af behandling 

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Dette gælder bl.a. i tilfælde at vi har indhentet eller modtaget dine oplysninger ulovligt eller hvis der opstår tvivl om rigtigheden af dine oplysningerne.

Ret til at blive orienteret

Sundhedsstyrelsen skal i en række tilfælde give dig besked, når vi modtager oplysninger om dig. Dette gøres, så vidt muligt straks efter at vi har påbegyndt vores sagsbehandling af dine oplysninger. Her orienterer vi dig bl.a. om, hvilke oplysninger vi behandler og med hvilken hjemmel de behandles.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til ikke-automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Ret til sletning/retten til at blive glemt

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt. Disse betingelser omfatter situationer, hvor dine oplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis dit samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, trækkes tilbage eller hvis behandlingen er ulovlig. I denne forbindelse gør vi dig opmærksom på, at vi ikke kan garantere at dine oplysninger bliver slettet, da vi som myndighed er underlagt en journaliseringspligt, som i visse tilfælde umuliggøre dette.

Sådan bruger du dine rettigheder 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du sende din anmodning med digital post til os via Borger.dk. Dermed kan vi sikre os, at du er den, du siger, du er. Det er derfor af sikkerhedsmæssige årsager, at det skal ske på den måde. 
 

Hvornår kan du forvente svar?

Vi besvarer din henvendelse inden for fire uger, og vi bestræber os altid på at have et fyldestgørende og endeligt svar på din henvendelse på det tidspunkt.
 
I enkelte tilfælde kan det tage længere tid. Er det tilfældet, vil vi inden for fire uger altid oplyse dig om, hvornår du så kan forvente svar.
 
Det er vigtigt, at du bestræber dig på at være konkret i din henvendelse. I tilfælde af gentagende, grundløse eller overdrevende henvendelser, har vi mulighed for at opkræve et gebyr for din henvendelse.
 
Er du 15 år eller derover, kan du selv rette henvendelse. Er du under 15 år kræves dine forældres accept. 

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over behandling af dine personoplysninger, skal du henvende dig til Datatilsynet.

Inden du klager, anbefaler både vi og Datatilsynet, at du tager kontakt til os, hvis vi er den dataansvarlige for dine personoplysninger.
Det giver os mulighed for at svare på dine spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt efterkomme dine ønsker, hvis du mener, at vi bør behandle dine oplysninger på en anden måde, end vi gør.

Klageformular

Hvis du vil klage til Datatilsynet, kan du bruge denne formular. Formularen sikrer, at du får givet de oplysninger, der er brug for, i forbindelse med behandling af din klage.

 

Klageformular

Opdateret 24 SEP 2021