xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Enheder i Sundheds­styrelsen

Sundhedsstyrelsen består af Direktion, fire administrative enheder og otte sundhedsfaglige enheder.

Direktionen består af direktør og vicedirektør og varetager den strategiske ledelse.

Beredskab og smitsomme sygdomme varetager det nationale beredskab på sundhedsområdet, samt myndighedsopgaver vedrørende vaccinationsprogrammer og smitsomme sygdomme. Enheden udarbejder retningslinjer, vejledninger og anbefalinger, og der ydes rådgivning til borgere og til sundhedsvæsenet.

Evidensbaseret medicin udarbejder nationale kliniske retningslinjer, anbefalinger om rationel farmakoterapi og anbefalinger for screeningsprogrammer. Enheden har derudover ansvar for organdonation.

Forebyggelse og ulighed varetager opgaver inden for folkesundhed og generel forebyggelse med sundhedsfremme, herunder om alkohol, tobak, fysisk aktivitet, ernæring, mental sundhed, narkotika, miljømedicin, ulighed i sundhed, svangreomsorg og sundhedspleje.

Kommunikation har ansvaret for Sundhedsstyrelsen opgaver vedrørende intern og ekstern kommunikation, herunder håndtering af henvendelser fra pressen, sociale medier, hjemmeside, visuel identitet, kampagner mv.

Koncernregnskab, lønadministration og ledelsesinformation

Primære sundhedsvæsen varetager opgaver vedrørende sundhedstilbud, der varetages af kommuner og praksissektor, samt kræft- og hjerteområdet.

Sekretariatet bistår direktionen, ledelsesgruppen og resten af huset med administrative opgaver, herunder ledelsesbetjening, jura og koordination af Sundhedsstyrelsens internationale opgaver. Desuden står Sekretariatet for økonomi- og ressourcestyring, regnskab og bogholderi. Enheden har også den overordnede kontakt til Koncern-HR og koncern-IT. Koncernregnskab varetager desuden regnskabsfunktioner for andre dele af koncernen.

Strålebeskyttelse har ansvaret for de myndighedsopgaver, der vedrører strålebeskyttelse, hvor der forekommer, bliver brugt eller frembringes ioniserende stråling.

Sygehusplanlægning har til opgave at bidrage til høj kvalitet i behandlingen af patienter på landets hospitaler. Enheden udarbejder anbefalinger, krav og retningslinjer for indsatsen i sygehusvæsenet.

Uddannelse varetager administration og udvikling af kvaliteten i uddannelserne til speciallæge og specialtandlæge samt videreuddannelse for sygeplejersker. I enheden behandles også ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet.

Ældre og demens varetager opgaver inden for rehabilitering, forebyggelse og støtte til ældre, der har eller er i risiko for funktionstab. De væsentlige fokusområder i enheden er at styrke og sikre, at der er sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre borgere og mennesker med demens.

Opdateret 05 OKT 2022