xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Status på forløbsprogrammer i Danmark medio 2012

I dette notat beskrives status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer i Danmark.

21 NOV 2012

Det er baseret på bidrag fra sekretariaterne for de fem sundhedskoordinationsudvalg, der medio 2012 har givet Sundhedsstyrelsen en kort status på forløbsprogrammerne. De modtagne statusser er sammenfattet i nærværende notat og drøftet i Styregruppen for kronisk sygdom.

Se også

Status på forløbsprogrammer 2019

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2014