xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Status på forløbsprogrammer 2014

I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer i Danmark medio 2014.

19 DEC 2014

Notatet er baseret på bidrag fra sekretariaterne for de fem sundhedskoordinationsudvalg, der har givet Sundhedsstyrelsen en kort status på arbejdet med forløbsprogrammer i den enkelte region. Derudover har notatet være drøftet i Sundhedsstyrelsens Styregruppe for kronisk sygdom.

Se også

Status på forløbsprogrammer 2019

Status på forløbsprogrammer 2016