xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Antidepressiva

Rationel farmakoterapi nr. 9, 2015

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at der er udgivet et nyt månedsblad om farmakologisk behandling af depression. Det nye månedsblad ligger her.

 

Fra Rationel farmakoterapi 9, 2015 

Af Søren Brostrøm og Marlene Krag, IRF

Rationel farmakoterapi kan koges ned til en simpel sætning: »Rigtig pille i rigtig mund – og gerne til den rigtige pris«. IRF har derfor altid fokus på den svære balance mellem medicinsk behandlings fordele og skadevirkninger. Hvornår er en måske statistisk påviselig effekt klinisk relevant? Hvornår er gevinsten ved behandlingen stor nok ift. mulige skadevirkninger? Hvor meget bedre skal et nyt lægemiddel være for at forsvare en høj pris på et nyt lægemiddel i sammenligning med andre billige og velkendte?

Rationel farmakoterapi handler ikke kun om, hvilket lægemiddel man skal anvende, men også om, hvorvidt og hvem man overhovedet skal behandle medicinsk.
Psykiatri er ét af de områder, hvor principperne for rationel farmakoterapi er mest i spil: Er vi gode nok til at diagnosticere? Behandler vi for mange med medicin? Behandler vi for få? Behandler vi de rigtige? Gør medicinen mere skade end gavn? Mennesker kan have forskellig effekt af behandling. Det er derfor vigtigt med tæt opfølgning og kontinuerligt fokus på effekten, på acceptabel balance mellem bivirkninger og effekt og på, hvornår det er tid til at trappe ned og seponere behandlingen. Det er ligeledes vigtigt, at alle patienter oplyses om, at ændringer i behandling skal foregå i samarbejde med deres læge for at undgå bivirkninger ved behandlingsophør.

Debatten om medicinsk behandling i psykiatrien bliver nogle gange meget polariseret med synspunkter strækkende sig fra, at alt for få behandles, til at næsten ingen skal medicinsk behandles. IRF kan være bekymret for, om denne debat kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for patienter, der behøver og har gavn af medicinsk behandling.
I dette nummer har vi valgt at bringe et indlæg af en af vores førende depressionsforskere, professor Poul Videbech. Han opsummerer den evidens, der danner grundlag for gældende vejledning for behandling af depression.


Opdateret 28 SEP 2015