xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ordiprax

Rationel farmakoterapi nr. 2, 2016

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Af Katarina Gesser, Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik, Sundhedsdatastyrelsen

På ordiprax. dk kan alle almene lægepraksis i Danmark, der har virket i mere end seks måneder, se medicinbruget for patienter tilknyttet praksis. Forbruget af medicin kan følges på ATC-niveau med mulighed for at se, om forbruget af medicin blandt patienter tilknyttet praksis ændrer sig over tid. Det er også muligt at sammenholde medicinbrug for egen praksis med medicinbrug blandt andre læger i regionen. For at få adgang til egne praksisdata kræves der en kode.

Sundhedsdatastyrelsen, som er ansvarlig for ordiprax.dk, oplever aktuelt et stigende antal henvendelser for at få kode til ordiprax.dk. Dette enten fordi praksis har skiftet ejer, koden er mistet, eller man ikke før har brugt ordiprax.dk. Den øgede interesse hænger formentlig sammen med, at ordiprax.dk kan anvendes som værktøj til at se og følge lægemiddelstatistikker for egen praksis.

Alle landets almene praksis får derfor tilsendt en mail via e-Boks, hvor der er medsendt kode til log-in på ordiprax.dk, og hvor der gives en kort beskrivelse af, hvordan der logges på ordiprax.dk første gang.

Ordiprax.dk er opdateret med data for hele 2015.

Forandring

For første gang i mange år står ordiprax.dk over for en forandring, der vil betyde nye søgemuligheder. Har du forslag til forbedringer af ordiprax.dk, er du velkommen til at henvende dig på 
medicindata@ssi.dk

Velkommen til Ordiprax.

 

Opdateret 21 MAR 2016