xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye IRF-præparatanmeldelser

Rationel farmakoterapi nr. 2, 2016

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Af Marlene Øhrberg Krag, IRF

IRFs præparatanmeldelser publiceres på vores hjemmeside www.irf.dk og udsendes med det elektroniske IRF-nyhedsbrev. Tilmelding foregår via IRF-hjemmesiden.

Saxenda (liraglutid)

Saxenda er indiceret til behandling af overvægt hos personer med BMI >30 eller BMI mellem 27 og 30 med mindst én vægtrelateret komplikation, i tillæg til kaloriefattig diæt og fysisk aktivitet.
Saxenda indeholder liraglutid, en langtidsvirkende glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog, og administreres subkutant én gang dagligt. Dosis optitreres over fire uger til en vedligeholdelsesdosis på 3 mg liraglutid dagligt.

Effekten af behandling med Saxenda og samtidigt kalorieunderskud på 500 kcal har vist et place-bo-korrigeret vægttab på 5,2%. Der er set fortsat vægttab i løbet af de første 40 ugers behandling, hvorefter vægttabet er stabilt. Der er ikke publiceret effektdata vedrørende Saxenda udover en periode på 2 år. Effekten af Saxenda forventes kun at være til stede i den periode, lægemidlet indtages.
De mest almindelige bivirkninger er gastrointestinale. Saxenda øger pulsfrekvensen, hvilket muligvis skyldes en aktivering af GLP-1-receptorer på hjertets pacemakerceller. Der er usikkerhed omkring en mulig forbindelse mellem behandling med GLP-1-analoger og pancreatitis samt medullære thyroideakarcinomer.

IRF vurderer, at Saxenda ikke aktuelt har en plads i behandlingen af fedme og overvægt grundet den re-lativt lille procentvise vægtreduktion, den høje forekomst af gastrointestinale bivirkninger, den betydelige behandlingspris og mangel på langtidseffekt på hårde endepunkter såsom dødelighed.

Levosert (levonorgestrel)

Levosert er en ny gestagen hormonspiral med indikation kontraception, dysmenore og menoragi. Levosert har en indikationslængde på 3 år. Spiralen er identisk med Mirena hvad angår hormonindhold og spiralstørrelse og indeholder gestagen med virkning lokalt. Levosert har samme svangerskabsforebyggende effekt (pearl-index) som Mirena, ligeledes er bivirkningsprofilerne identiske.
Der er en mindre forskel i anlæggelsesprocedure, da Levosert anlægges med to-håndsprocedure ligesom kobberspiral Nova-T.

Levosert er billigere ved anskaffelse, men med en indikationslængde på 3 år mod Mirena på 5 år er prisen per år højere end for Mirena.

IRF vurderer, at Levosert i lighed med Mirena kan anbefales til svangerskabsforebyggelse og ved behandling af menoragi.

Colrefuz (colchicin)

Colchicin er et kendt antiinflammatorisk virkende lægemiddel som først i 2015 er blevet markedsført som Colrefuz. Indikationerne er anfaldsbehandling af akut arthritis urica og forebyggelse af akutte anfald under opstart af uratsænkende behandling ved kendt arthritis urica. Colchicin kan efter markedsføring ikke længere ordineres magistralt uden tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

For behandling med Colrefuz sammenlignet med placebo er der fundet NNT 5 i forhold til minimum 50% selvrapporteret smertereduktion fra baseline til efter 32 timer.
I den anbefalede dosis er bivirkningsprofilen på placeboniveau. Colchicin er dog kun undersøgt i meget få studier og er ikke undersøgt overfor relevante komparatorer som NSAID og prednisolon.
Behandling med Colrefuz er væsentligt dyrere end fx naproxen.

Det er IRF’s samlede vurdering, at colchicin kan være et klinisk relevant alternativ til NSAID hos patienter med arthritis urica, der ikke tåler NSAID.

Opdateret 21 MAR 2016