xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af tvang i psykiatrien januar - december 2016

Denne opgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien for 2016.

ANALYSER 01 MAJ 2017

Monitorering af tvang i psykiatrien - opgørelse for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

Bilag 1: notat til monitoreringen

Bilag 2: oversigt over tvangsformer

Bilag 3: dokumentation af indikatorer

Bilag 4: Baggrundstabeller til monitoreringen


Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner indgik den 12. juni 2014 en aftale med det fælles mål at halvere brugen af bæltefikseringer og reducere alle former for tvang i psykiatrien frem mod 2020.

Sundhedsdatastyrelsen har i regi af Task Force for Psykiatriområdet og i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang. 

Opgørelse og bearbejdning af data varetages af Sundhedsdatastyrelsen. Ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på de udvalgte monitoreringsdata.

 


Se alle udgivelser om tvang i psykiatrien