xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Peroral ampicillin anbefales ikke

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 6, 2018

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

  • Mikkel Christensen: Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, Opgang 20C, 2. sal, K-2400 Copenhagen
  • Frederik Boëtius Hertz: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Rigshospitalet. Indgang 93, Henrik Harpestrengs Vej 4A, 2100 København Ø

 

Ampicillin, pivampicillin (prodrug til ampicillin) og amoxicillin er penicilliner med udvidet spektrum, som alle er markedsført til peroral brug i Danmark. Der er afgørende forskelle mellem præparaterne. Ampicillin absorberes markant dårligere end pivampicillin og amoxicillin [1]. Bivirkningsprofilen samt prisen adskiller sig ligeledes væsentligt, hvor ampicillin har flere gastrointestinale bivirkninger [2] og er dyrere end pivampicillin og amoxicillin (se tabel 1). Omvendt er der ingen sikker kliniske betydende forskel i det antibakterielle virkningspektrum mellem ampicillin, pivampicillin og amoxicillin [3]. Det betyder, at såfremt man behandler empirisk eller har et dyrkningssvar, der viser en ampicillinfølsom bakterie, så vil pivampicillin og amoxicillin have en ligeværdig antibakteriel virkning. På grund af højere pris og flere gastrointestinale bivirkninger, bør man ikke ordinerer peroral ampicillin.

 

 

Referencer 

  1. Verbist L. Triple crossover study on absorption and excretion of ampicillin, pivampicillin, and amoxycillin. Antimicrob Agents Chemother. november 1974;6(5):588–93. 

  2. Nordbring F. Review of side-effects of aminopenicillins. Infection. 1979;7 Suppl 5:S503-506. 

  3. Choosing between oral amoxycillin, pivampicillin and ampicillin. Drug Ther Bull. 10. juli 1989;27(14):53–5.

Opdateret 04 SEP 2018