xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hygiejne

Ved hygiejne forstås metoder og rutiner til at forhindre smittespredning med for eksempel bakterier og virus, og dermed forhindre sygdom, ved at fjerne snavs og uønsket forurening.

Gode hygiejnerutiner er vigtige for at mindske spredning af smitte og på den måde forebygge og afhjælpe sygdom, som skyldes bakterier og virus mv. 

God håndhygiejne er den mest effektive og bedst dokumenterede metode til at forhindre spredning af sygdom i vores samfund. God hygiejne hænger også sammen med rengøring og et godt indeklima.

For effektivt at forebygge spredning af sygdom i samfundet er det vigtigt at blive hjemme, hvis man er syg. På den måde mindskes risikoen for spredning af sygdom fra person til person i det offentlige rum. Der er flere tiltag, der supplerer hinanden, når vi skal forebygge smitsomme sygdomme.

Når spredning af smitte og antallet af infektioner nedsættes, vil også behovet for antibiotikabehandling mindskes. Det er med til at forebygge antibiotikaresistens.

Generelle råd til at forebygge smitte

Læs mere om antibiotikaresistens

Forebyg at blive smittet med covid-19 og influenza

Opdateret 24 JAN 2024