xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Passiv rygning og tobaksforurenet luft

I de senere år er man gået fra at tale om passiv rygning til at tale om tobaksforurenet luft. Stofferne efter tidligere rygning i lokalet – og stoffer, som er dannet af røgen fra cigaretter – kan optages gennem huden, gennem lungerne eller gennem fordøjelsen, hvis ting fra rummet tages i munden. Bl.a. derfor er børn særligt udsatte for tobaksforurening. 

Du er udsat for tobaksforurenet luft, når du opholder sig i et lokale, hvor der bliver røget (passiv rygning) eller hvor der er blevet røget tidligere (tobaksforurenet luft). Tobaksforurenet luft kaldes også nogle gange ”gammel røg” eller ”tredjehåndsrøg”. Alle tre er betegnelser, der bruges for de rester, som er tilbage i lokalet, efter den synlige røg/lugten af røg fra cigaretten er væk.

I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og partikler. Lige efter, der er blevet røget, kan man se og lugte røgen. Men efter udluftning kan der stadig findes sundhedsskadelige usynlige og lugtfri partikler i lokalet.

Tobaksforurenede lokaler

Det er dokumenteret, at selvom den synlige røg er væk fra et lokale, er der rester fra røgen på fx vægge og i møbler. Resterne består af partikler og giftstoffer, som lægger sig på overflader og i støv i de rum, hvor der har været røget. Nogle af stofferne fra røgen kan reagere med andre stoffer i omgivelserne, og udvikle sig til andre stoffer, heraf også andre kræftfremkaldende stoffer, end dem som findes i røgen fra cigaretten. Resterne fra røg hober sig op i lokaler, hvor der ryges, og det ser ikke ud til at forsvinde ved udluftning, almindelig rengøring eller ventilation.

Stofferne der er tilbage, når der er blevet røget i et lokale – og stoffer, som er dannet heraf – kan optages gennem huden, gennem lungerne i forbindelse med vejrtrækning og gennem fordøjelsen, hvis genstande fra rummet, hvor der tidligere er røget, tages i munden. Man er derfor udsat for det blot ved at opholde sig i et rum, hvor der tidligere har været røget. Da børn opholder sig mere indendørs og leger på gulvet, og er mere i kontakt med overflader og støv, er de i højere grad udsat for gammel røg end voksne.

Selv ved små påvirkninger er der risiko for at blive syg. Men da der mangler forskning i hvor sundhedsskadelige partiklerne i tobaksforurenede lokaler er, har WHO ikke angivet anbefalinger for grænseværdier, og derfor er Sundhedsstyrelsen anbefalinger udviklet på baggrund af et forsigtighedsprincip. I tobaksforurenede lokaler kan der ophobes stoffer, som ikke findes i passiv rygning, og derfor er det også muligt, at der vil være helbredskonsekvenser forbundet til ophold i tobaksforurenede lokaler, som ikke forbindes med direkte udsættelse for tobaksrøg.

Lungekræft

Når man udsættes for tobaksforurenet luft, udsættes man for mange af de samme skadelige stoffer som en ryger, som er hovedårsagen til den forøgede risiko for at udvikle lungekræft. Forskningen viser, at der er en sikker sammenhæng mellem, hvor meget røg man udsættes for og hvor stor ens risiko for lungekræft er – jo højere udsættelsesgrad, jo højere risiko. Den forøgede risiko er ca. 20 % for kvinder og ca. 30 % for mænd i forhold til, hvis man ikke udsættes for tobaksforurenet luft. Der er også en statistisk sikker forhøjet risiko for lungekræft på 16-19 % blandt folk, der aldrig har røget, men som er udsat for tobaksforurenet luft på deres arbejdsplads.

Hjerte-kar-sygdomme

Risikoen for hjerte-karsygdomme øges ved udsættelse for tobaksforurenet luft. Forskningen viser, at der er en direkte sammenhæng mellem udsættelse for tobaksforurenet luft og hjerte-kar-sygdomme. Udsættelse for tobaksforurenet luft øger også risikoen for en akut hjertesygdom med 25-35 %.

Påvirkning på luftvejene

Forskningen har også påvist en tydelig sammenhæng mellem udsættelse for tobaksforurenet luft og akut skadelig påvirkning af luftvejssystemet. Hos voksne er denne sammenhæng tydeligst for kroniske luftvejslidelser. Også helbredstilstanden hos personer med overfølsomhedssygdomme kan forværres. Mange astmapatienter vil få åndenød, når de udsættes for tobaksforurenet luft. Voksne astmatikere reagerer også med signifikant fald i lungefunktionen og øget bronkial hyperaktivitet ved udsættelse for tobaksforurenet luft.

Opdateret 27 MAJ 2019