xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Skulderdosimetre (øjets linse)

Periodisk overvågning for bestråling af øjelinsen (gamma, røntgen, beta)

Skulderdosimeter

Skulderdosimetre kan indirekte måle bestråling af øjets linse. Dette sker indirekte ved at skulderdosimetret er kalibreret til at omregne det målte signal til en øjendosis. 

Skulderdosimetre er teknisk magen til helkropsdosimetre, men er særligt registrerede til brug til måling af øjendosis. 

Dosimetret placeres i skulderhøjde tæt ved krave/hals på den side, hvor der forventes størst stråleudsættelse.

Resultatet rapporteres som et estimat for dosis til øjets linse (Hp(3)).

 

Bestilling af dosimetre

Resultatudmelding

Dosimeterkortet skal returneres hurtigst muligt. Vi giver besked, når det er modtaget.

Modtages dosimeterkortet mere end 10 dage efter måleperiodens udløb, vil udlæsningen få tilføjet bemærkningen "Dosimeter er ikke modtaget rettidigt", da usikkerheden på den målte dosis øges ved sen udlæsning. 

Returnerede dosimeterkort udpakkes og udlæses af Persondosimetrilaboratoriet, hvorefter resultatet omregnes til stråledosis. Denne rapporteres på en resultatliste til den virksomhed, hvor den dosisovervågede er ansat. Doserne bliver også gemt i Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri, SRP. 

Ved begrundet mistanke om, at en bærer af et dosimeter er blevet eksponeret med en stor dosis, hasteudlæses dosimetret, således at der senest 24 timer efter modtagelsen vil foreligge et resultat.

Opdateret 26 JUN 2023