xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tobak og nikotin

Der findes mange former for tobak på det danske marked. Cigaretter er den mest almindelige tobaksform. Men i de senere år er e-cigaretter (vapes) og røgfrie tobaks- og nikotinprodukter, som fx tyggetobak, snus og nikotinposer, blevet mere udbredte – særligt blandt unge.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer, at alle former for tobaksbrug er skadelige. Selv i sin naturlige form er tobak giftigt og indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor mener WHO, at alle tobaksprodukter bør omfattes af de samme politiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger som cigaretter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke begynder at bruge nogen former for tobaks- eller nikotinprodukter, medmindre, der er tale om godkendt rygestopmedicin i forbindelse med rygeophør. Brug af rygestopmedicin bør altid ske under professionel vejledning og i en afgrænset periode. 

Læs mere om rygestopmedicin

Hvis du er begyndt at ryge, bruge e-cigaretter (vapes) eller røgfrie nikotinprodukter, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får hjælp til at stoppe igen. Du kan få telefonrådgivning hos Stoplinien (80 31 31 31), forskellige former for onlinehjælp, eller du kan få et gratis rygestopkursus gennem din kommune. 

Den mest effektive metode til at holde op med at ryge – eller forblive røgfri – er en kombination af professionel rygestoprådgivning og godkendt rygestopmedicin. Men hver for sig er rådgivning og godkendt rygestopmedicin også gode metoder.

Læs mere om hjælp og rådgivning til ryge- og nikotinstop

Opdateret 15 MAR 2023

Nikotin er farligt for dit barn


Brug af snus, vapes og nikotinposer er farligt for dit barn

Nikotinprodukter og deres skadevirkninger