xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tobak og nikotin

Der findes mange former for tobak på det danske marked. Cigaretter er den mest almindelige tobaksform, men i de senere år er også e-cigaretter og røgfri tobak blevet mere udbredte – særligt blandt unge mennesker.

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at alle former for tobaksbrug er skadelige. Selv i sin naturlige form er tobak giftigt og indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor bør alle tobaksprodukter omfattes af de samme politiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger som cigaretter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ingen begynder at bruge nogen former for tobaksprodukter eller andre produkter indeholdende nikotin, medmindre der er tale om godkendt rygestopmedicin ifm. ophør, hvor det er under professionel vejledning og i en afgrænset periode. 

Er du begyndt at bruge tobak eller andre produkter indeholdende nikotin, anbefaler vi, at du gennemfører et professionelt forløb, f.eks. gennem det gratis stoptilbud i din kommune og godkendt rygestopmedicin. Du kan finde links til hjælp og rådgivning på siderne her.

Opdateret 02 AUG 2022

Nikotin er farligt for dit barn


Brug af snus, vapes og nikotinposer er farligt for dit barn

Nikotinprodukter og deres skadevirkninger