xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Familieambulatorier

Familieambulatorierne er specialiserede regionale enheder målrettet gravide, der har eller har haft et forbrug af alkohol og andre rusmidler under graviditeten og børn, som har været udsat for det i fosterlivet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale til læger, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle om graviditet, alkohol og andre rusmidler.

40 % af alle gravide kvinder har haft en eller flere episoder med et forbrug af alkohol på fem genstande eller mere ved samme lejlighed – de fleste, før de opdagede graviditeten.

For at styrke forebyggelsen af medfødte skader hos fostre som følge af alkohol og andre rusmidler har Sundhedsstyrelsen udearbejdet materiale til brug for læger, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle i almen praksis og inden for det gynækologisk obstetriske speciale.

Hensigten med materialet er at understøtte indsatsen, så:

  • alle kvinder, der ønsker at blive gravide, informeres om de fosterskadende effekter af alkohol og andre rusmidler
  • alle gravide informeres om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og rådes til af afholde sig fra alkohol og andre rusmidler
  • gravide med et forbrug af rusmidler identificeres og deres behov for støtte og/eller behandling afdækkes og vurderes.

Familieambulatorier

Der findes familieambulatorier i alle fem regioner i Danmark til forebyggelse og behandling af rusmiddelskader i fosterlivet og hos børn.

Indsatsen i familieambulatorierne er målrettet gravide, der har eller har haft et forbrug af alkohol og andre rusmidler under graviditeten og børn, som har været udsat for det i fosterlivet. Børnene følges indtil skolealderen. Indsatsen kan også omfatte gravide, hvis partner har problemer med alkohol og andre rusmidler.

Gravide, partnere og alle andre pårørende kan henvende sig direkte til det regionale familieambulatorium, hvis de er bekymrede for den gravide eller hendes partners forbrug af alkohol og andre rusmidler, eller ved bekymring for, om et barn kan være skadet af alkohol eller andre rusmidler i graviditeten.

Praktiserende læger, jordemødre, sundhedsplejersker og andre professionelle inden for sundheds- og socialområdet kan henvise gravide, deres partnere og børn op til skolealderen til det regionale familieambulatorium.

De fem regioners familieambulatorier findes her:

Familieambulatoriet i Region Hovedstaden, Rigshospitalet

Familieambulatoriet i Region Hovedstaden, Hvidovre Hospital

Familieambulatoriet i Region Midtjylland

Familieambulatoriet i Region Nordjylland

Familieambulatoriet i Region Sjælland

Familieambulatorier i Region Syddanmark

Opdateret 10 DEC 2021