xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er sundhedsfremmende og forebygger en lang række sygdomme. Sundhedsstyrelsen har udgivet en håndbog med anbefalinger om fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet er alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Det kan være ustruktureret aktivitet og mere bevidst målrettet, regelmæssig fysisk aktivitet (træning).

Fysisk aktivitet kan med andre ord godt indgå som en del af hverdagen og ens vanlige gøremål. Det kræver ikke nødvendigvis, at du iklæder dig træningstøj eller går i et fitnesscenter.

Fysisk aktivitet er også at cykle eller gå til arbejde og supermarked, at tage trappen, at udføre fysisk anstrengende havearbejde, at gøre rent eller at lege aktivt med dine børn mv.

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet anbefalinger om:

  • fysisk aktivitet for børn under 5 år
  • større børn op til 18 år
  • voksne mellem 18 og 65 år
  • ældre over 65 år og
  • gravide kvinder.

Du kan læse anbefalingerne på siderne herunder.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger lægger sig op ad de internationale anbefalinger for fysisk aktivitet. For voksne anbefaler FN’s sundhedsorganisation WHO således 150 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat intensitet eller 75 minutter ved høj intensitet.

I 2017 viste Den Nationale Sundhedsprofil, at 29 pct. af de voksne danskere ikke opfylder denne anbefaling.

Opdateret 24 MAR 2023