xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om sundheds­beredskab til kommuner og regioner

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning i planlægning af sundhedsberedskabet. Vejledningen er tiltænkt kommuner og regioner, og har til formål at understøtte og kvalitetssikre den sundhedsberedskabsplanlægning, der foregår i landets regioner og kommuner.

Vejledningen er primært en hjælp til, hvordan regioner og kommuner skal planlægge deres sundhedsberedskab, og den kommer blandt andet omkring krisestyring og strategisk ledelse. Vejledningen beskriver det forventede indhold af myndighedernes sundhedsberedskabsplaner.

Vejledningen følger Beredskabsstyrelsens koncept for Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning og indeholder derfor også information om planlægningsgrundlag, uddannelsesaktivitet, øvelser og evaluering. Derudover beskriver vejledningen planlægning af konkrete indsatser fx smitsomme sygdomme, psykosocial indsats, lægemiddelberedskabet mv.

Vejledningen indeholder en række bilag med skabeloner, som også kan findes herunder i Word-format. Skabelonerne er hjælperedskaber til hensigtsmæssig planlægning af opgaver som fx lokal risikovurdering, dagsordener i krisestyringsorganisationen, organisationens situationsbillede, debriefing efter øvelser eller hændelser og evakueringsplan for sygehuse.

Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til kommuner og regioner (2017)

Bilag til Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til kommuner og regioner

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning (Beredskabsstyrelsen)

Word-udgave af skabeloner fra bilag

Skabelon for konsekvensanalyse (fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside)

Bilag 2 Skabelon for en regional sundhedsberedskabsplan

Bilag 3 Skabelon for en kommunal sundhedsberedskabsplan

Bilag 4 Skabeloner for dagsordener for kriseledelsens og krisestabens møder

Bilag 5 Rapportering fra region til Sundhedsstyrelsen

Bilag 6 Organisationens situationsbillede

Bilag 7 Debriefing efter øvelse eller hændelse

Fra Bilag 14 Håndtering af R/N-hændelser - Figur 6: Eksempel på skabelon for aktivering af R/N-beredskabet

Fra Bilag 14 Håndtering af R/N-hændelser Figur 7: Eksempel på måleskema for stråleskadet person 

Håndtering af R/N-hændelser Figur 8: Eksempel på måleskema vedr. RN-beredskab

Fra Bilag 14 Håndtering af R/N-hændelse Figur 9: Eksempel på rapportskema vedr. RN-beredskab 

Bilag 17 Input til evakueringsplan for sygehuse

Bilag 18 Skabelon til informationsfolder om krisereaktioner

Opdateret 14 JUN 2022