xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Om de specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser indgår sammen med de generelle kurser og et forskningstræningsmodul som den obligatoriske teoretiske uddannelse og er et supplement til den klinisk-praktiske uddannelse i speciallægeuddannelsen.

En specialespecifik kursusrække har typisk en samlet varighed på 210 timer, hvor uddannelseslægerne er væk fra den daglige klinik og den uddannelsesaktivitet, der foregår der. 

De specialespecifikke kurser bliver tilrettelagt af hovedkursledere, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Hver hovedkursusleder kan inddrage delkursusledere som en central aktør i forhold til den praktiske afvikling af de enkelte kurser, men det står det enkelte speciale frit for, om de ønsker at benytte sig af delkursusledere.

Undervisningshonorar for kursusledere

Skemaet skal udfyldes af del- og hovedkursusledere.

Skemaet er i excel, og i første faneblad er der en vejledning i, hvordan skemaet udfyldes. Andet faneblad er et administrationsark vedrørende specialer.

Dernæst følger faneblade for delkursusledere og honorarlønnede som skal udfyldes:

Undervisningshonorar (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere

Skemaet skal udfyldes af underviseren.
Hent skemaet, hvor du kan vælge mellem 'under 24 timer' og 'over 24 timer'.

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - under 24 timer (excel - 2022)  Rejse- og udlægsafregning for undervisere - over 24 timer (excel - 2022)

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for alle udgifter, samt en køreplan fra fx Google maps, hvis du har kørt i bil. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din delkursusleder. Obs! Der må kun være ét kursus pr. e-mail.

Indberetning for hovedkursusledere

Når de undervisere, som er tilknyttet specialespecifikke kurser, skal have refunderet deres rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Sundhedsstyrelsen, skal hovedkursusleder udfylde en formular:

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Rejse- og udlægsafregning for kursister

Skemaet skal udfyldes af kursisten:

Rejse- og udlægsafregning for fremmedekurser

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for udgifter. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din hovedkursusleder.

Procedure ved e-faktura

Alle udgifter, der ønskes refunderet til andet end en nem konto, skal ske via afsendelse af en e-faktura.

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Der er tale om NemHandel Fakturablanket på virk.dk.

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996-ordningen og kan bruges i forhold til 2003-ordningen.

Kursusbevis

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9057

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Ledende Overlæge Akutafdelingen SUH Køge
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Sekretær

Heidi Nielsen
Køge Sygehus
Akutafdeling Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon +45 4732 1400
E-mail: heeni@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 226001
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 1
Dato for kursus: 24./25.11.22
Sted: MidtSim Århus
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 226002
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 2
Dato for kursus: følger
Sted: CAMES København
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 226003
Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger
Dato for kursus: 23. 11. 22
Sted: Bispebjerg, København
Delkursusleder: Charlotte Trampedach
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 226004
Kursets navn: Flowmaster
Dato for kursus: 20./21.12.2022
Sted: Horsens
Delkursusleder: Dea Kehler
Email: deakehlers@gmail.com

Kursets nummer: 226005
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd syd
Dato for kursus: 20./21. 4. 22 plus certificering 10.10.22
Sted: OUH
Delkursusleder: Stefan Posth
Email: Stefan.Posth@rsyd.dk

Kursets nummer: 226006
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd nord
Dato for kursus: 15./16.12. 22 plus certificering 12.6.23
Sted: Århus, Skejby
Delkursusleder: Jesper Weile
Email: Jesper.weile@gmail.com

Kursets nummer: 226007
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd øst
Dato for kursus: 24./25. 10. 22 plus certificering 17.4.23
Sted: Køge
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjalland.dk

Kursets nummer: 226008
Kursets navn: ABCDE
Dato for kursus: OBS 2 dele: 7.-9. 11. og 21./22. 11. 22
Sted: Roskilde/Køge
Delkursusleder: Mette Haugaard Haldrup
Email: mhhl@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 226009
Kursets navn: Akutte kirurgiske tilstande
Dato for kursus: 13.-16.6.22
Sted: Hillerød
Delkursusleder: Halfdan Lauridsen
Email: halfdan.lauridsen@regionh.dk

Kursets nummer: 226010
Kursets navn: Akut pædiatri
Dato for kursus: 12.-14.9.22
Sted: Holbæk
Delkursusleder: Anders Krusenstjerna-Halfstrøm
Email: andh@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 226011
Kursets navn: Traumekurset
Dato for kursus: 10.10.-12.10.22
Sted: Herning
Delkursusleder: Maj Friis Jespersen
Email: Maj.Friis.Jespersen@vest.rm.dk

Kursets nummer: 226012
Kursets navn: Symptomer
Dato for kursus: OBS 2 dele: 28./29. 9. og 3.-5. 10. 22
Sted: Kolding
Delkursusleder: Anne Marie Høeg Hansen
Email: Anne.Marie.Hoeg@rsyd.dk

Kursets nummer: 226013 
Kursets navn: Katastrofemedicin og transport for akutlæger
Dato for kursus: løbende
Sted: følger
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer:
Kursets navn: Akutmedicinsk forskningstræning
Dato for kursus: 26.-27. september 2022
Sted: følger
Delkursusleder:
Email: 

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen 

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Rikke Vita Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d., Hovedkursusleder, 
Postgraduat klinisk lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST
Center for HR og Uddannelse 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, opgang 1, etage 25, 
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
2730 Herlev
Mobil: +45 20321302
Mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursusadministrator

Rikke Pedersen
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 43 69
E-mail: HUanaestesi@regionh.dk
 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 22401
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold nov. 2021
Dato for kursus: 31. januar - 3. februar 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk:

Kursets nummer: 22402
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold nov.. 2019
Dato for kursus: 7. – 9. februar 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 22403
Kursets navn: Obstetrisk anæstesi og det nyfødte barn – Hold nov. 2020
Dato for kursus: 1. - 2. marts 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Deepti Jain & Vasti Martinez Castano
E-mail: deepjain@rm.dk & vastmart@rm.dk

Kursets nummer: 22404
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold nov. 2021
Dato for kursus: 8. juni 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
Email: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets nummer: 22405
Kursets navn: Anæstesi      - Hold maj 2019
Dato for kursus: 14. – 15. marts 2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
Email: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 22406
Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold nov. 2021
Dato for kursus: 21. – 22. marts 2022
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Søren Aagaard        
Email: soaa@rn.dk


Kursets nummer: 22407
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold nov. 2021
Dato for kursus: 24. – 25. marts 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 22408
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi – Hold maj 2020
Dato for kursus: 5. - 7. april 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Mette Veien og Peter Ahlburg
Email: mettveie@rm.dk & p.a@auh.rm.dk

Kursets nummer: 22409
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold nov. 2018
Dato for kursus: 20. – 22. april 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 22410
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter  - Hold maj 2021
Dato for kursus: 25. – 26. april 2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Morten Blichfeldt-Eckhardt
Email: mr.be@rsyd.dk

Kursets nummer: 22411
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold nov. 2019
Dato for kursus: 17.- 19. maj 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
Email: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Kursets nummer: 22412
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2021
Dato for kursus: 2. – 3. juni 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Camilla Ahrnsbach & Astrid Plamboeck 
Email: camilla.ahrnsbach@regionh.dk & astrid.plamboeck@regionh.dk

Kursets nummer: 22413
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold maj 2022
Dato for kursus: 5. – 8. september 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk:

Kursets nummer: 22414
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi  - Hold maj 2020
Dato for kursus: 12. – 14. september 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 22415
Kursets navn: Anæstesi      - Hold nov.  2019
Dato for kursus: 19. – 20. september 2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
Email: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 22416
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2022
Dato for kursus: 26. – 27. september 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 22417
Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd)  - Hold maj 2022
Dato for kursus: 27. + 28. september 2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Lei Larsen & Josefine Thomsen
Email: ulla.lei.larsen@rsyd.dk & josefine.thomsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 22418
Kursets navn: Obstetrik anæstesi & Det nyfødte barn  - Hold maj 2021
Dato for kursus: 3. – 4. oktober 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
Email: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets nummer: 22419
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold maj 2019
Dato for kursus: 12. – 14. oktober 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 22420
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer  - Hold maj 2022
Dato for kursus: 27. oktober 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
Email: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com


Kursets nummer: 22421
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter  - Hold nov. 2021
Dato for kursus: 14. – 15. november 2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Morten Blichfeldt-Eckhardt
Email: mr.be@rsyd.dk

Kursets nummer: 22422
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi  - Hold nov. 2020
Dato for kursus: 23. -25. november 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Birgitte Schousboe
Email: birgitte.marie.bonne.schousboe@regionh.dk

Kursets nummer: 22423
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold nov. 2021
Dato for kursus: 28. – 29. nov. 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Camilla Ahrnsbach & Astrid Plamboeck 
Email: camilla.ahrnsbach@regionh.dk & astrid.plamboeck@regionh.dk

Kursets nummer: 22424
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold maj 2020
Dato for kursus: 5. – 7. december 2022
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
Email: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Gert Thomsen  
Overlæge, MR 
Sydvestjysk Sygehus 
6700 Esbjerg 
E-mail: gert.frank.thomsen@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
E-mail: hovedkursusleder@protonmail.com

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 22501
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 1
Dato for kursus: 10.-12. oktober
Sted: København
Delkursusleder/kontakt: Gitte Højbjerg Jacobsen 
Email: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 22502
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 2
Dato for kursus: 16-17. november
Sted: Kolding
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen 
Email: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 22503
Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 3
Dato for kursus: 12-13. december
Sted: Kolding
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen 
Email: Gitte.Hojbjerg.Jacobsen@rsyd.dk
 
 

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge Gabriele Wilhelm Leth
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
Ambulatorie for unge, B295
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby
Tlf.: 38 64 05 00
E-mail: Gabriele.leth@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 22601
Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2021)
Dato for kursus: 02.02.2022
Sted: Århus
Delkursusleder: Stine Helene Randing 
Email: stinrand@rm.dk

Kursets nummer: 22602
Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2021)
Dato for kursus: 03.02.2022
Sted: Århus
Delkursusleder: Shelagh Gwendolen Powell 
Email: shelpowe@rm.dk

Kursets nummer: 22603
Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi (Hold 2022)
Dato for kursus: 26.-28.04.2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Rikke Thaarup Wesselhøft
Email: rwesselhoeft@health.sdu.dk

Kursets nummer: 22604
Kursets navn: Misbrug (Hold 2021)
Dato for kursus: 27.04.2022
Sted: følger
Delkursusleder: Jonatan Hannibal
Email: jonatanh@me.com

Kursets nummer: 22605
Kursets navn: Adfærds- og personlighedsforstyrrelser (Hold 2021)
Dato for kursus: 14.09.2022
Sted: København
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 22606
Kursets navn: Teoretisk kursus Psykoterapi (Hold 2021)
Dato for kursus: 09.-11.05.2022
Sted:  Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: peterams@rm.dk

Kursets nummer: 22607
Kursets navn: Autisme, mental retardering og sjældne neuropyskiatriske tilstande (Hold 2022)
Dato for kursus: 07.-09.06.2022
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets nummer: 22608
Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2022)
Dato for kursus: 26.-28.09.2022
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 22609
Kursets navn: Psykofarmakologi 1 (Hold 2021)
Dato for kursus: 12. +13.09.2022
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 22610
Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2021)
Dato for kursus: 05.10.2022
Sted: København
Delkursusleder: Niels Patrick Gosden
Email: niels.patrick.gosden@regionh.dk

Kursets nummer: 22611
Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2021)
Dato for kursus: 06.10.2022
Sted: København
Delkursusleder: Nanna Bork
Email: nannakatrinebork@gmail.com

Kursets nummer: 22612
Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2021)
Dato for kursus: 07.10.2022
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: Karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets nummer: 22613
Kursets navn:  Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2022)
Dato for kursus:  24.-26.10.2022
Sted:  Roskilde
Delkursusleder:  Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 22614
Kursets navn: Angst og psykosomatik (Hold 2021)
Dato for kursus: 07.11.2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets nummer: 22615
Kursets navn: Affektive lidelser (Hold 2021)
Dato for kursus: 08.11.2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Rikke Wesselhøft
Email: rwesselhoeft@health.sdu.dk

Kursets nummer: 22616
Kursets navn: Spædbarnspsykiatri (Hold 2022)
Dato for kursus:  16.11.2022
Sted: København
Delkursusleder:  Anne Lise Olsen
Email: alol@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 22617
Kursets navn: Spiseforstyrrelser (Hold 2022)
Dato for kursus: 17.11.2022
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Kursets nummer: 22618
Kursets navn: Skizofreni (Hold 2021)
Dato for kursus: 05.12.2022
Sted: Århus
Delkursusleder: Martin Nygaard Hansen
Email: Martihan@rm.dk

Kursets nummer: 22619
Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2021)
Dato for kursus:  06.12.2022 
Sted: Århus
Delkursusleder: Judith Becker Nielsen
Email: judiniss@rm.dk

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 22701
Kursets navn: Dermatologiske manifestationer ved interne medicinske sygdomme
Dato for kursus: 20. april til 22. april 2022
Sted: Århus
Delkursusleder: Simon Fage og Rikke Bech
Email: Simofage@rm.dk

Kursets nummer: 22702
Kursets navn: Kursus i basal dermatologi (Øst)
Dato for kursus: 2. maj 2022
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Kristina Ibler, Berit Carlsen, Ulrikke Lei 
Email: Ulrikke.Lei@regionh.dk

Kursets nummer: 22703
Kursets navn: Den professionelle dermatolog
Dato for kursus: 23. maj til 25. maj 2022
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Ditte Saunte og Gregor Jemec
Email: Disa@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 22704
Kursets navn: Eksemer
Dato for kursus: 21. september til 23. september 2022
Sted: Gentofte
Delkursusleder: Jeanne Duus Johansen, Mette Sommerlund, Anne Birgitte Simonsen og Anne Bregnhøj 
Email: Jeanne.Duus.Johansen@regionh.dk

Kursets nummer: 22705
Kursets navn: Kursus i basal dermatologi (Vest)
Dato for kursus: 7. oktober 2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Sumangali Prasad og Henrik Lorentzen
Email: Sumangali.Chandra.Prasad@rsyd.dk

Kursets nummer: 22706
Kursets navn: Inflammatoriske hudsygdomme
Dato for kursus: 26. oktober til 28. oktober 2022
Sted: Gentofte
Delkursusleder: Lone Skov og Kasper Hjuler
Email: Lone.Skov.02@regionh.dk

Kursets nummer: 22707
Kursets navn: Dermato-patologi og laser
Dato for kursus: 16.-18. november 2022
Sted: Gentofte og Bispebjerg
Delkursusleder: Ulrikke Lei og Merete Hædersdal
Email: Ulrikke.Lei@regionh.dk

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Lars Alling Møller
Telefon: 2892 4524
E-mail: hovedkursusleder@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursusnr: 22909
Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK 
Tidspunkt: 31.januar - 2. februar, 2022 (uge 5) OBS! Flyttet til mandag til onsdag i stedet for tirsdag til torsdag!
Sted: Aarhus   
Delkursusledere: Afdelingslæge ph.d. Lise Brogaard;  Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk og Professor, overlæge, dr.med. Lone Krebs, Holbæk Sygehus lkrb@regionsjaelland.dk 

Kursusnr: 22902
Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI     
Tidspunkt: 28.-29. april 2022 (uge 17)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Professor, overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursusnr: 22903
Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 2.-5. maj 2022 (uge 18) obs bemærk mandag til torsdag
Sted: Hillerød Hospital. 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursusnr: 22901
Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning 
Tidspunkt: 18. maj -20. maj 2022 (uge 20)  
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursusnr: 22904
Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI 
Tidspunkt: 8.-10 juni 2022 (uge 23)
Sted: København – præcist sted tilsendes af delkursuslederne
Delkursusledere: Afdelingslæge, ph.d. Annemette Bay Bjørn, Regionshospitalet i Horsens, annbjoer@rm.dk og Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursusnr: 22907
Kursets navn: FØTALMEDICIN 
Tidspunkt: 25. oktober -28. oktober 2022 (uge 43) 
Sted: Rigshospitalet. 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital puk@dadlnet.dk og Overlæge, ph.d. Charlotte Ekelund, Rigshospitalet charlotte.ekelund@gmail.com

Kursusnr: 22910
Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 31. oktober -2. november 2022 (uge 44) obs bemærk mandag til onsdag
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk og overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk 

Kursusnr: 22908
Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK 
Tidspunkt: 23.-25. november, 2022 (uge 47) 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursusnr: 22905 og 22906
Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION  
Tidspunkt: 2.-3. juni 2022 (uge 22) eller 1. -2. december 2022 (uge 48) obs. kurset er dubleret. 
Sted: Hvidovre Hospital.. 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk samt ny delkursusleder 

Kursusnr: ?
Kursets navn:: OPERATIV GYNÆKOLOGI a/b 
Tidspunkt: 14.-18. marts 2022 (uge 11) og 22.-26. august 2022 (uge 34) (kurset er dubleret). 
Sted: Aarhus Universitetshospital 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital mikkseye@rm.dk og overlæge Lars Schouenborg, Rigshospitalet Lars.Schouenborg@regionh.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 221001
Kursets navn: Diabetes- og ernæringsbetingede sygdomme
Dato for kursus: 13. + 14. + 20. + 21. juni 2022
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Gregersen
Email: soeren.gregersen@aarhus.rm.dk

Kursets nummer: 221002 
Kursets navn: Laboratorieteknik
Dato for kursus: følger
Sted: følger
Delkursusleder: følger
Email:følger

Kursets nummer: 221003
Kursets navn: Knogle- og calciummetaboliske sygdomme
Dato for kursus: 25.+26. april 2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Pernille Hermann
Email: pernille.hermann@rsyd.dk

Kursets nummer: 221004
Kursets navn: Thyreoideasygdomme
Dato for kursus: følger
Sted: følger
Delkursusleder: følger
Email:følger

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusledere

Mette Holland-Fischer og Mette Yde Mattiesen 
hovedkursusleder@dsim.dk


For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursusnummer: 221101
Kursets navn: Akut medicin, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer: 221102
Kursets navn: Akut medicin, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 221103
Kursets navn: Akut medicin, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Odense 
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 221104
Kursets navn: Akut medicin, Syd - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Odense 
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnumer 221105
Kursets navn: Akut medicin, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted:København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com, cardir@gmail.com

Kursusnummer 221106
Kursets navn: Akut medicin, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted:Odense
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursus Nummer 221107
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 221108
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Aarhus  
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 221109
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusummer 221110
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - November
Dato for kursus: November 2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 221111
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer 221112
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - November
Dato for kursus: November 22
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer 221113
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - Maj
Dato for kursus:  Maj 22
Sted: Århus. 
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursusnummer 221114
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - November
Dato for kursus: 8-9 November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursusnummer 221115
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - Maj
Dato for kursus:  Maj 22
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 221116 
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - November
Dato for kursus: November 22
Sted: 
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 221117
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Slagelse. 
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 221118
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: November 22
Sted: Holbæk
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 221119 
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 202
Sted: Århus
Delkursusleder: Lorenz Oppel + Jakob Udby Blicher
Email: loop@rn.dk + jakoblic@rm.dk

Kursusnummer 221120
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Aarhus
Delkursusleder: : Lorenz Oppel + Jakob Udby Blicher
Email: loop@rn.dk + jakoblic@rm.dk

Kursusnummer 221121
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 221122
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Odense 
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 221123 
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 221124
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 22
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 221125
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus:  Maj 22
Sted: Århus. 
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221126
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221127
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus:  Maj 22
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221128
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221129
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221130
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Roskilde 
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221131
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Århus 
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 221132
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 221133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - Maj
Dato for kursus: maj 22
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursusnummer 221134
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - November
Dato for kursus:  November 22
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursusnummer 221135
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - Maj
Dato for kursus:  Maj 22
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
Email: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Kursusnummer 221136
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - November
Dato for kursus: November 22
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
Email: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Kursusnummer 221137
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 221138
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Århus 
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 221139
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 221140
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 221141
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: København
Delkursusleder: Annette Tolbøl Lund Brixen. Line Hammer Dohn
Email: line.hammer.dohn.02@regionh.dk
Annette.torboel.lund.brixen@regionh.dk

Kursusnummer 221142
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 22
Sted: 
Delkursusleder: Annette Tolbøl Lund Brixen. Line Hammer Dohn
Email: line.hammer.dohn.02@regionh.dk
Annette.torboel.lund.brixen@regionh.dk

Kursusnummer 221143
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Århus
Delkursusleder: Dorte Lander Rasmussen og Gitte Mølgård Hansen
Email: gitte.moelgaard.hansen@rm.dk, dort.rass@midt.rm.dk

Kursusnummer 221144
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: 
Delkursusleder: Dorte Lander Rasmussen og Gitte Mølgård Hansen
Email: gitte.moelgaard.hansen@rm.dk, dort.rass@midt.rm.dk

Kursusnummer 221145 
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Vejle
Delkursusleder: Torben Strodl Andersen
Email: torben.strodl.andersen@rsyd.dk

Kursusnummer 221146
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - November
Dato for kursus: November 22
Sted: 
Delkursusleder: Torben Strodl Andersen
Email: torben.strodl.andersen@rsyd.dk

Kursusnummer 221147
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Jonas Sørensen
Sekretær Kirsten Gessø Pedersen kirsten.gessoe.pedersen@regionh.dk
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, jonas.soerensen@regionh.dk 

Kursusnummer 221148
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - November
Dato for kursus: November 22
Sted:  København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Jonas Sørensen
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk

Kursusnummer 221149
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Århus
Delkursusleder: Jeppe Rosenbæk 
Email: jeppe.rosenbaek@rm.dk

Kursusnummer 221150
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Århus 
Delkursusleder: Jeppe Rosenbæk 
Email: jeppe.rosenbaek@rm.dk

Kursusnummer 221151
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 221152 
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - November
Dato for kursus: November 22
Sted: Odense 
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 221153
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 22
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Kursusnummer 221154
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - November
Dato for kursus: November 22
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: d319783@dadlnet.dk

Kursusnummer 221196
Kursets navn: DSIM Kursus for delkursusledere
Dato for kursus: November 22
Sted: Middelfart 
Delkursusleder: Mette Holland-Fischer
Email: mhf@rn.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Bo Søndergaard
Gastroenheden Medicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
Mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk
Arbejdsmobil: 3862 5738
Privatmobil: 2230 7400

Henvendelse rettes til:

Afdelingsledelsessekretær Charlotte Ravn
E-mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 221201
Kursets navn: Gastrointestinal billeddiagnostik
Dato for kursus: 21.-22. april 2022
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Thomas Skårup Kristensen/Christian Otto Mortensen
Email: Thomas.skaarup.kristensen@regionh.dk/christian.otto.mortensen@regionh.dk

Kursets nummer: 221202
Kursets navn: Gastrointestinal Endoskopi
Dato for kursus: 12.-13.01.23
Sted:  Odense Hospital
Delkursusleder: Srdan Novovic/Stig Borbjerg Laursen
Email: srdan.novovic@regionh.dk/stig.laursen@rsyd.dk

Kursets nummer: 221203
Kursets navn: Gastroenterologi
Dato for kursus: 28.11.22-01.12.22
Sted: Sandbjerg Kursuscenter, Sønderborg
Delkursusleder: Klaus Theede/Lotte Fynne
Email: klaus.theede@regionh.dk/lotte.fynne@rm.dk

Kursets nummer: 221204
Kursets navn:  Avanceret Gastroenterologi og Hepatologi
Dato for kursus: 22.11.22-25.11.22
Sted: Kursuscenter Huset, Middelfart
Delkursusleder:  Jens Kjeldsen/Henning Grønbæk
Email: jens.kjeldsen@rsyd.dk/henngroe@rm.dk

Intern medicin: geriatri

Hovedkursusleder

Pia Nimann Kannegaard
Overlæge, specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk-Palliativ afdeling GP, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Email: pia.nimann.kannegaard@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022


Kursets nummer: 221301
Kursets navn: Geriatriske sygdomme 2, fald mm.
Dato for kursus: Marts 2022
Sted: Oplyses senere…
Delkursusleder: Annette Højmann og Maria Holte
Email: ahhan@regionsjaelland.dk og Maria.Holte.Nielsen@regionh.dk

Kursets nummer: 221302
Kursets navn: At blive gammel i et aldrende samfund
Dato for kursus: November 2022
Sted: Svendborg
Delkursusleder: Signe Høi Rasmussen og Ann-Kristine Weber Giger
Email: Signe.Hoei.Rasmussen@rsyd.dk

Intern medicin: Hæmatologi

Hovedkursusleder:

Eva Funding
Consultant/ Uddannelsesansvarlig overlæge
Associate professor/ Klinisk undervisningslektor
Rigshospitalet
Department of Hematology
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Direct: + 45 35 45 78 29
Cell:+ 45 23 36 87 81
Mail: eva.funding@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 221401
Kursets navn: Akut leukæmi, myelodysplasi og transplantation
Dato for kursus: 2. og 3. februar 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Lene Hyldahl Ebbesen og Lene Østergaard Jepsen
Email: leneebbe@rm.dk  Lene.Jepsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 221402
Kursets navn: Myeloproliferativ neoplasi og trombofili
Dato for kursus: 3. og 4. marts 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Christen Lykkegaard og Peter Niekerk
Email: petevank@rm.dk  christen.bertel.lykkegaard.andersen@regionh.dk

Kursets nummer: 221403
Kursets navn: Den Hæmatologiske patient
Dato for kursus: 21.-23.september 2022
Sted: København
Delkursusleder: Andreas Glenthøj og Henrik Frederiksen
Email: andreas.glenthoej@regionh.dk  henrik.frederiksen@rsyd.dk

Kursets nummer: 221404
Kursets navn: Behandlingsmodaliteter i hæmatologi
Dato for kursus: 5. og 6. oktober 2022
Sted: Roskilde
Delkursusleder:  Sif Gudbrandsdottir og?
Email: sif.gudbrandsdottir@gmail.com 

Kursets nummer: 221405
Kursets navn: Kommunikation i Hæmatologi
Dato for kursus: 19.-20.september 2022
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Stine Clemmensen og Laura Mors Haunstrup
Email: stine.novrup.clemmensen.02@regionh.dk og lamo@rn.dk

Intern medicin: Infektionsmedicin

Hovedkursusledere

Overlæge, lektor, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Michael Dalager-Pedersen
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg University Hospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
Denmark
E-mail: midp@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 221501
Kursets navn: Teoretisk kursus i mikrobiologi
Dato for kursus: 6.-7. april 2022.
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Lene Surland Knudsen og Klaus Leth Mortensen   
Email: lsuk@regionsjaelland.dk og klaus.l.mortensen@rm.dk 

Kursets nummer: 221502
Kursets navn: Hiv-infektion
Dato for kursus: 12.-13. oktober 2022
Sted: Ikke fastlagt
Delkursusleder: Lene Ryom Nielsen og Ole Schmeltz Søgaard
Email: lene.ryom.nielsen@regionh.dk og olesoega@rm.dk

 

Intern medicin: kardiologi

Hovedkursusleder:

Martin Snoer
Uddannelsesansvarlig Overlæge
Formand for DCS uddannelsesudvalg, Hovedkursusleder
Kardiologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Telefon: 22 40 43 78
E-mail: marsn@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 221603
Kursets navn: HU1 (E2021/F2022)
Dato for kursus: 11.-13. oktober 2022
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lone Kærslund Andersen
Email: lone.kaerslund.andersen@rsyd.dk

Kursets nummer: 221604
Kursets navn: HU2 (E2020/F2021)
Dato for kursus: 27.-29. september 2022
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Niels Eske Bruun
Email: Niels.Eske.Bruun@regionh.dk

Kursets nummer: 221605
Kursets navn: HU3 (E2019/F2020)
Dato for kursus: 13.-16. juni 2022
Sted: Odense
Delkursusleder: Karsten Veien
Email: karsten.veien@rsyd.dk

Kursets nummer: 221606
Kursets navn: HU4 (E2018/F2019)
Dato for kursus: 26.-28. april 2022
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Aagaard
Email: suasoe@rm.dk

Kursets nummer: 221607
Kursets navn: HU5 (E2017/F2018)
Dato for kursus: 25.-26. januar 2022
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Kjærgaard
Email: jesper.kjaergaard@dadlnet.dk

Kursets nummer: 221601
Kursets navn: TEE kursus (forår, 1601) 
Dato for kursus:  Uge 17 2022
Sted: Ålborg 26/4, Odense 26/4, København 27/4
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Kursets nummer: 221602
Kursets navn: TEE-kursus (efterår, 1602) 
Dato for kursus: Uge 49 2022 (datoer følger)
Sted: Ålborg/Odense/København
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Intern medicin: Lungesygdomme

Hovedkursusleder

Morten Borg
Afdelingslæge
Lungemedicinsk afdeling
Aalborg Universitetshospital
E-mail: moklb@rn.dk 

Kursussekretær

Marianne Ferch Helledie
Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
mafh@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 221701
Kursets navn: Kursus i klinisk respirationsfysiologi
Dato for kursus: 24.-25. januar
Sted: København
Delkursusleder: Jann Mortensen
Email: jann.mortensen@regionh.dk

Kursets nummer: 221702
Kursets navn: Kursus i KOL og NIV
Dato for kursus: 1. + 2. november
Sted: Hvidovre Hospital, København
Delkursusleder: Anders Løkke og Nina Skavlan Godtfredsen
Email: aloekke@gmail.com og nina.skavlan.godtfredsen@regionh.dk

Kursets nummer: 221703
Kursets navn: Kursus i astma
Dato for kursus: 29.-30. august
Sted:  København
Delkursusleder: Charlotte Suppli Ulrik og Johannes Martin Schmid
Email: csulrik@dadlnet.dk og joschm@rm.dk

Kursets nummer: 221704
Kursets navn: Kursus i allergi
Dato for Kursus: 31. august – 1. september
Sted: København
Delkursusleder: Vibeke Backer og Tina Skjold
E-mail: Backer@dadlnet.dk og Tinaskjo@rm.dk

Kursets nummer: 221705
Kursets navn: Kursus i pulmonale infektioner
Dato for kursus: 24. + 25. oktober
Sted: Sygehus Lillebælt, Vejle
Delkursusleder: Andreas Fløe Hvass og Ole Hilberg
Email: andrniel@rm.dk og ole.hilberg@rsyd.dk

Kursets nummer: 221706
Kursets navn: Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse
Dato for kursus: 4. + 5. april
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Amal Durakovic og Torben Riis Rasmussen
Email: amaldurakovic@hotmail.com og torras@rm.dk

Kursets nummer:221707
Kursets navn: Kursus i invasiv diagnostik
Dato for kursus: 1. - 3. november
Sted: København
Delkursusleder: Lars Konge og Paul Frost Clementsen
Email: lars.konge@regionh.dk og paul.frost.clementsen@regionh.dk

Kursets nummer: 221708
Kursets navn: Kursus i interstitielle lungesygdomme
Dato for kursus: 28.-29. marts
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Saher Shaker og Elisabeth Bendstrup
Email: saher@dadlnet.dk og kabend@rm.dk

Intern medicin: nefrologi

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Overlæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde
Tlf. 9357 0335

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Connie Kjærgaard Johansen, 
E-mail:  ckjh@regionsjaelland.dk Tlf. 4732 2140

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 221801
Kursets navn: Specialespecifikt kursus for nefrologer i Transplantation og Immunologi
Frist for tilmelding er 30.1.22 - obs. der er stadig ledige pladser
Dato for kursus: 6.-8.4.2022
Sted: Skejby Sygehus, Århus
Delkursusleder: Søren Schwartz Sørensen & Karin Skov
Email: Soeren.Schwartz.Soerensen@regionh.dk   Karin.Skov@auh.rm.dk

Kursets nummer: 221802
Kursets navn: Specialespecifikt kursus for nefrologer i sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension
Frist for tilmelding: 29.8.22
Dato for kursus: 16.-18.11.2022
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Niels Henrik Buus  & Marie Frimodt-Møller
Email: nhb@biomed.au.dk marie.frimodt-moeller@regionh.dk

Tilmeldingsfrist til ckjh@regionsjaelland.dk den 29.8.22 

Det tilstræbes at kurserne afholdes hvert andet år. Der gøres opmærksom på kurserne, men du skal selv tilmelde dig

I lige år:  
Transplantation og Hypertension

I ulige år: 
Fysiologi, Dialyse og Glomerulonefritis

Tidspunkt for deltagelse anbefales aftalt med vejleder efter anbefalinger givet i Målbeskrivelsen. 

 

Intern medicin: reumatologi

Hovedkursusleder

Afsnitsansvarlig overlæge Birte S. Juul,
Rigshospitalet Glostrup, VRR
birte.juul.01@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 221901
Kursets navn: Delkursus 1
Dato for kursus: 26.-29. september 2022 
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Overlæge Lars Juul
Email: Lars.Juul.01@regionh.dk

Kursets nummer: 221902
Kursets navn: Delkursus 2
Dato for kursus: 7.-10. februar 2022
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Ellen Hauge
Email: ellen.hauge@aarhus.rm.dk

Kursets nummer: 221903
Kursets navn: Delkursus 3
Dato for kursus: 10.-13. oktober 2022
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Annette Schlemmer
Email: ANESHL@rm.dk

Kursets nummer: 221904
Kursets navn: Delkursus 4
Dato for kursus: 28. februar-3. marts 2022
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Lene Dreyer
Email: l.dreyer@rn.dk

Kursets nummer: 221905
Kursets navn: Delkursus 5
Dato for kursus: 12.-15. september 2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Hans Christian Horn
Email: hans.horn@rsyd.dk 
 

Karkirurgi

Hovedkursusleder:

Jonas Eiberg
Professor,  PhD 
Karkirurgisk afdeling og Københavns Universitet 
Rigshospitalet
E-mail: jonas.peter.eiberg@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursets nummer: 222001
Kursets navn: Supraaorticale lidelser
Dato for kursus: 15-16. aug-2022
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Lisbeth Knudsen Rathenborg
Email: lisbetknudsenrathenborg@dadlnet.dk

Kursets nummer:  222002
Kursets navn: Basal Ultralydskursus for karkirurgiske hoveduddannelsessøgende
Dato for kursus: Endnu ikke besluttet
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Kim Bredal
Email: kim.kargaard.bredahl@regionh.dk

Kursets nummer: 222003
Kursets navn: Kursus i basale, endovaskulære teknikker
Dato for kursus: Afholdes løbende over året
Sted: CAMES, København, Kolding Sygehus og muligvis Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Jonathan Lawaetz Rasmussen
Email: jonathan.lawaetz.rasmussen.01@regionh.dk

Kirurgi

Hovedkursusleder

Randi Beier-Holgersen 
Overlæge 
Uddannelsessekretariatet 
Kirurgisk afdeling 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Dyrehavevej 29 
3400 Hillerød 
E-mail: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive 
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For kursister ansat efter 1. januar 1996 og indtil 01. januar 2005: kræves deltagelse i et obligatorisk kursus i operativ kirurgi og 8 teoretiske kurser, heraf max. i alt 2 tværfaglige kurser. Herudover kan man valgfrit deltage i praktisk kursus i Davos og mikrokirurgi.

Der kræves ikke deltagelse i specielle tilvalgskurser for at opnå speciallægeanerkendelse i et grenspeciale. Eneste undtagelse fra denne regel er speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi; hertil kræves deltagelse i 4 nordiske delkurser i plastikkirurgi og godkendelse af den plastikkirurgisk hovedkursusleder for denne del af kursusprogrammet.

Eventuelt kan andre indenlandske og udenlandske kurser indgå som et tilvalgskursus. Hertil kræves en ansøgning med dokumentation for, at kursus er gennemført, og at kursusprogrammet fremsendes til uddannelsesudvalget, som derefter tager stilling til ansøgningen.

For læger i hoveduddannelsesforløb kirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi og urologi (common trunc) ansat efter 01. januar 2005 er alle kurser obligatoriske. Der vil efter ansættelsen blive fremsendt en undervisningsplan med navn på de enkelte kurser og periode for afvikling, hvor de eksakte datoer ikke er fastlagt, det vil være de følgende års kursusafvikling, er fremgår af listen, der vil kunne ses på nedenstående liste og på www.danskkirurgiskselskab.dk samt www.gastroenterologi.dk

Afdelingsledelsen skal straks informeres om tidspunktet for kursusrækken.

Kursister der har kursusbevishæfte fra Sundhedsstyrelsen må selv sikre sig delkursuslederens attestation for deltagelse i de enkelte kurser.  

Mere end 10 procents fravær ved et kursus accepteres sædvanligvis ikke.

Ved ansøgning om speciallægeanerkendelse skal medsendes kursusbevis attesteret af hovedkursuslederen.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger i kursusrækken 2022

Kursets navn: nr. 222101(1063) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 31-01-2022 – 02-02-2022
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 222102(1054) Mammakirurgi
Dato for kursus: 11-03-2022
Sted: AUH, brystkirurgisk afd.
Delkursusleder: Marianne Djernes Korsgaard (Lautrup)
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 222103+ 222104(1045 + 1076) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus a + b
Dato for kursus: 14-03-2021 – 18-03-2021
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Overlæge Stine Høyrup/ afdelingslæge Katrine Kanstrup
Email: stine.hoeyrup@regionh.dk /katrine.kanstrup@regionh.dk

Kursets navn: nr. 222105(1067) Kolo-rektale sygdomme
Dato for kursus: 07-04-2022 – 08-04-2022
Sted: Hillerød Hospital
Delkursusleder: Overlæge Claus Anders Bertelsen
Email: Claus.Anders.Bertelsen@regionh.dk

Kursets navn: 222106 (1052) Avanceret kirurgisk endoskopi
Dato for kursus: 25-04-2022 – 26-04-2022
Sted: CAMES Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Patrick Achiam 
Email: Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk

Kursets navn: 222107(1065) Øvre gastroentestinale sygdomme
Dato for kursus: 02-05-2022 – 03-05-2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: nr.  222108(1069) Børnekirurgi
Dato for kursus: 09-05-2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: 222109(1057) Traumatologi
Dato for kursus:30-05-2022 – 01-06-2022
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge, ph.d. Mette Cathrine Lauridsen
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn: 222110 (1053) Avanceret kirurgisk endoskopi
Dato for kursus: 19-09-2022 – 20-9-2022
Sted:Aarhus
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Patrick Achiam 
Email: Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk

Kursets navn: 222111(1064) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 29-08-2022 –31-08-2022
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 222112(1055) Mammakirurgi
Dato for kursus: 05-09-2022
Sted: AUH, brystkirurgisk afd.
Delkursusleder: Marianne Djernes Korsgaard (Lautrup)
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 222113+ 222114(1046 + 1077) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus a + b
Dato for kursus: 12-09-2022 – 16-09-2022
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Overlæge Stine Høyrup/ afdelingslæge Katrine Kanstrup
Email: stine.hoeyrup@regionh.dk /katrine.kanstrup@regionh.dk

Kursets navn: 222115(1058) Traumatologi
Dato for kursus: 03-10-2022 – 05-10-2022
Sted: København
Delkursusleder: Emma Possfelt Møller
Email: emma.marie.possfelt-moeller@regionh.dk

Kursets navn: 222116 (1068) Kolo-rektale sygdomme
Dato for kursus: 10-10-2022 – 11-10-2022
Sted: Hillerød Hospital
Delkursusleder: Overlæge Claus Anders Bertelsen
Email: Claus.Anders.Bertelsen@regionh.dk

Kursets navn: 222117(1066) Øvre gastroentestinale sygdomme
Dato for kursus: 31-10-2022 – 01-11-2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: 222118(1059) Traumatologi
Dato for kursus: 09-11-2022 – 11-11-2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: 222119(1058) Ultralyd
Dato for kursus: 28-11-2022
Sted: Afd C Rigshospitalet
Delkursusleder: Afdelingslæge Hanne Sønder Grossjohann
Email: hannesonder@dadlnet.dk

Kirurgiske færdighedskurser

Hovedkursusleder

Viggo Bjerregaard Kristiansen
Overlæge 
Gastroenheden 
Hvidovre Hospital 
2650 Hvidovre 
E-mail: viggo.bjerregaard.kristiansen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2022

København - Odense

Kursets navn: nr. 222201(1048) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 24-01-2022 – 28-01-2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring 
Email: ole.bjerring@rsyd.dk

Kursets navn: nr. 222202(1070) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 14-03-2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Lasse Bugge
Email: Lasse.Bugge@rsyd.dk

Kursets navn: nr. 222203(1072) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 31-03-2022
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn:  nr. 222204(1049) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-05-2022 – 20-05-2022
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 222205(1061) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 26-09-2022– 27-09-2022
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: Inge.Marie.Poulsen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 222206(1062) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 24-10-2022– 25-10-2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn:  nr. 222207(1051) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 21-11-2022 – 25-11-2022
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 222208(1071) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 29-11-2022
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk

Kursets navn: nr 222209(1073) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 05-12-2022
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Aarhus

Kursets navn: nr. 222301(1047) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 17-01-2022 – 21-01-2022
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk

Kursets navn: nr. 222302(1060) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 07-06-2022 – 08-06-2022
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: skovloeven@gmail.com

Kursets navn: nr. 222303(1050) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 19-09-2022 – 23-09-2022
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk

 

Foreløbige oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursusnavn: Praktisk fælleskirurgisk kursus 1103
Kursusnummer:
Dato for kursus: 16-01-2023-20-01-2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Anne-Sofie Kannerup
Email: annekann@rm.dk

Kursusnavn: Praktisk fælleskirurgisk kursus 1103
Kursusnummer:
Dato for kursus: 23-01-2023-27-01-2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Ole Steen Bjerring
Email: ole.bjerring@rsyd.dk

Kursusnavn: Laparoskopisk kirurgi 1100
Kursusnummer:
Dato for kursus: 08-02-2023-10-02-2023
Sted: København
Delkursusleder: Astrid E Boilesen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursusnavn: Mamma kirurgi 1087
Kursusnummer:
Dato for kursus: 27-02-2023-27-02-2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Marianne Lautrup
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.d

Kursusnavn: Åben kirurgi 1101
Kursusnummer:
Dato for kursus: 08-03-2023-10-03-2023
Sted: København
Delkursusleder: Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk

Kursusnavn: Teoretisk fælleskirurgisk kursus 1083
Kursusnummer:
Dato for kursus: 16-03-2023-17-03-2023
Sted: Hillerød
Delkursusleder: Katrine Kanstrup
Email: katrine.kanstrup@regionh.dk

Kursusnavn: Åben kirurgi 1078
Kursusnummer:
Dato for kursus: 27-03-2023-29-03-2023
Sted: Ode