xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrket indsats for børn og unge i Den Nationale Diabeteshandlingsplan

Det andet pejlemærke i Den Nationale Diabeteshandlingsplan er, at børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom. Det kræver en styrket indsats for børn og unge med diabetes.

For mange børn og unge med diabetes har sygdommen en stor betydning i deres hverdag. De skal tage medicin, være opmærksomme på, hvad de spiser og ofte møde til besøg på sygehuset eller hos den praktiserende læge.

Det er derfor vigtigt at sikre, at børn og unge med diabetes får et liv med højst mulig livskvalitet og færrest mulige gener i hverdagen.

Dette pejlemærke består af tre konkrete initiativer:

Støtte og rådgivning til familier med diabetes tæt inde på livet

Det påvirker hverdagen for hele familien, når et barn får diabetes – uanset om der er tale om type 1- eller type 2-diabetes. Der er derfor behov for at sikre, at der er de nødvendige muligheder for støtte til familier, der har diabetes tæt inde på livet.

Initiativet skal netop være med til at styrke indsatsen omkring børn og unge med type 1-diabetes og deres familier. Formålet med initiativet/projektet er: At udvikle, afprøve og forankre indsatser og aktiviteter, der inden for ovennævnte områder støtter familier med et eller flere børn med diabetes.

Der sikres en styrket rådgivning og støtte, fx i regi af Diabetesforeningen, til familier med et barn med diabetes.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til dette initiativ.

Initiativer til stoette for familier med et barn med diabetes

Ung med diabetes

Unge med type 1-diabetes vil på et tidspunkt opleve at skulle overgå fra behandling på et børneambulatorium til et voksenambulatorium, og i kommunen vil den unges sag overgå fra børneområdet til voksenområdet. Det medfører nye sagsgange og et øget ansvar for eget forløb og egen sygdom for den unge. Nogle unge oplever overgangen som vanskelig, og der er derfor behov for et tættere samarbejde mellem børne- og voksenindsatser og en særlig opmærksomhed omkring, hvordan man sikrer en god overgang for den unge.

Sundhedsstyrelsen udvikler i samarbejde med regionerne anbefalinger for, hvordan unge med type 1-diabetes kan støttes til en god overgang fra barn/ung til voksen patient. Formålet er at understøtte en ensartet praksis i hele landet med udgangspunkt i eksisterende tiltag og erfaringer.

Adgang til behandlingsredskaber

Medicoteknisk udstyr har inden for de senere år fået en større betydning i behandlingen af særligt type 1-diabetes. Særligt børn og unge kan have svært ved at skulle stikke sig selv, og for dem kan medicoteknisk udstyr i form af fx en glukosemåler eller en insulinpumpe gøre opgaven mere overskuelig.

Det er aftalt med regionerne, at der fremadrettet skal tilbydes en glukosemåler til børn, som starter i behandling for type 1-diabetes, med mindre der i det konkrete tilfælde er særlige forhold, der taler imod. Børn, som allerede er i behandling for type 1-diabetes, vil blive tilbudt en glukosemåler. Via handlingsplanen gives der et økonomisk tilskud til regionerne i en overgangsperiode til, at regionerne hurtigt kan iværksætte denne indfasning.

Der er afsat 15 mio. kr. til dette initiativ.

Opdateret 06 AUG 2020