xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vederlagsfri fysioterapi: Adgangskriterier

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er rettet mod mennesker med bestemte diagnoser, som ligeledes opfylder en fastsat række af andre kriterier.

De to hovedgrupper som er omfattet, er mennesker med svært fysisk handicap og mennesker med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom:

Mennesker med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi, skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten
  • Personen har et svært fysisk handicap
  • Tilstanden er varig

Mennesker med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi, skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Personen har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale
  • Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
  • Tilstanden er varig
     

Quick guide til henvisende læger

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Opdateret 23 NOV 2022