xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Specialkost

Frisklavet kost til borgere med dysfagi giver større madglæde

Vordingborg Kommune har sat fokus på kost til borgere med tygge- og synkebesvær. Ved at udskifte den færdigfabrikerede kost med mad lavet fra bunden har de skabt større madglæde og øget appetitten hos borgerne.

Opdateret 08 OKT 2019

Tygge- og synkeproblemer kan resultere i fejl- og underernæring. Det kan forebygges igennem mad med modificeret konsistens, der gør det lettere for borgerne med dysfagi at synke og tygge maden. I Vordingborg Madservice kunne borgerne tidligere få færdigfabrikeret dysfagivenlig kost. De oplevede dog, at retterne ikke var så indbydende og appetitlige, og at de ikke kunne få tilbudt de samme retter som kommunens øvrige borgere. Derfor besluttede kommunen at udvikle deres egen frisklavede dysfagikost for at højne madens kvalitet og styrke appetitten og madglæden blandt borgere med dysfagi.

 

Madservices ernæringsassistenter udviklede indledningsvist konsistensmodificerede opskrifter sammen med en kostkonsulent, der har viden om denne slags kost. Til formålet hentede de inspiration fra Københavns Kommunes opskriftsamling, der indeholder velafprøvede konsistensmodificeret opskrifter og retter. Ernæringsassistenterne har herefter videreudviklet og afprøvet opskrifterne, så de blev tilpasset borgernes ønsker og Vordingborg Madservices produktion.

 

Få inspiration i Københavns Kommunes opskriftsamling her: Københavns Kommunes opskriftindsamling

 

Tre trin i udvikling af de konsistensmodificerede opskrifter

nummer et

Indhold: Opskrifterne tilpasses og videreudvikles

Første trin var at tilpasse opskrifterne fra Københavns Kommunes opskriftsamling, så de fungerede i forhold til Vordingborg Madservices produktion og menuplan. Ernæringsassistenterne i Vordingborg Madservice udviklede også selv en række opskrifter for at øge sortimentet, fx har ernæringsassistenterne udviklet en række grøntsagsvarianter.
nummer to

Afprøvning: Opskrifterne afprøves på borgerne

Næste trin var at afprøve retterne på borgerne. Kostkonsulenten i Vordingborg Madservice og plejepersonalet udvalgte nogle borgere, som var udredt af ergoterapeuter til en grad af konsistensmodificeret mad, til at afprøve retterne.

 

En repræsentant fra plejen, kostkonsulenten og en ernæringsassistent var til stede under afprøvningen. De var opmærksomme på, om borgerne kunne lide madens udseende, duft, smag og konsistens.

 

Repræsentanten fra plejepersonalet præsenterede borgerne for maden og hjalp ved behov. Repræsentanten fra plejen fungerede også som borgernes talerør, hvis borgerne ikke selv kunne fortælle, hvad de syntes om maden.

 

Kostkonsulenten og ernæringsassistenterne videreudviklede de retter, som borgerne ikke viste interesse for, ved at eksperimentere med nye farver og pynt for at gøre dem mere indbydende. Udviklings- og afprøvningsfasen tog cirka et halvt år.

nummer tre

Information: Plejepersonalet og ergoterapeuterne orienteres om og smager de konsistensmodificerede retter 

Tredje og sidste trin var at præsentere plejepersonalet og ergoterapeuterne for de konsistensmodificerede retter. Det er vigtigt, at plejepersonalet er bevidste om kostformerne og muligheden for at få den frisklavede dysfagivenlige kost, så de kan motivere borgerne til at spise og vælge maden.

 

Ergoterapeuterne og plejepersonalet blev introduceret til retterne og kostformerne på et netværksmøde. Kostkonsulenten var tovholder på mødet. På mødet fik plejepersonalet også lov til at smage på maden.

Det er vigtigt, at plejepersonalet smager på maden, for så kan de nemmere motivere borgerne og sige: ”Smag på maden, den er rigtig god!”
- Katrine Lohmann Simonsen, kostkonsulent i Vordingborg Kommune

Øget appetit og motivation

Ernæringsassistenterne i Vordingborg Madservice oplever, at deres faglige kompetencer og kreative evner er blevet styrket efter tiltaget med at tilberede dysfagivenlig kost fra bunden.

 

Derudover er det opfattelsen i Vordingborg Madservice, at den frisklavede dysfagivenlige kost har øget borgernes appetit og madglæde. Der er sket en stigning i antallet af borgere, der modtager dysfagivenlig kost fra 45 borgere i 2016 til 110 borgere i 2018. Derudover oplever kommunens plejecentre, at borgere med dysfagi er mere tilbøjelige til at spise sammen med de andre beboere, fordi de nu kan spise den samme menu, blot i en anden konsistens.

”Ernæringsassistenterne synes, at det har været spændende og sjovt at være med til at udvikle og afprøve opskrifterne. De oplever virkelig, at deres faglighed er blevet løftet. Og det er den jo også.Det giver jo ikke det samme, når man bare ”plukker” industriens produkter, som når man laver maden selv.”

 - Katrine Lohmann Simonsen, kostkonsulent i Vordingborg Kommune

Gode råd fra Vordingborg Madservice

gode råd

Det er væsentligt at samarbejde med både ergoterapeuter og plejepersonale i forbindelse med udviklingen af de konsistensmodificerede opskrifter. Medarbejderne kan reklamere for maden, ligesom de kan finde borgere, der kan afprøve retterne.

 

Det er vigtigt, at både ergoterapeuter og plejepersonale smager på maden. Det er nemlig nemmere at motivere borgerne til at prøve maden, hvis man selv har smagt den og kan stå inde for den.

 

Det er vigtigt, at andre kommuners opskriftsamlinger ikke blot kopieres. Opskriftsamlinger er gode at lade sig inspirere af, men retterne må udvikles i forhold til det konkrete køkkens produktion, menuplan og borgernes input.