xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Buurtzorg-modellen

Syddjurs Kommune

Mere værdig hjemmepleje

Opdateret 06 JAN 2023

Beskrivelse

Syddjurs kommune har i projektet ”Mere værdig hjemmepleje” arbejdet med at udvikle en hjemmepleje, hvor den enkelte borger med et behov for hjælp bliver mødt med den nærvær og omsorg, som vedkommende har brug for. Projektet tager udgangspunkt i den hollandske model Buurtzorg. Kommunen har etableret tre selvstyrende tværfaglige teams, som står for al pleje, rehabilitering og sygepleje hos borgerne. Hvert team består af sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere samt en tilknyttet visitator og terapeut. Som en del af projektet er der desuden implementeret en ny ydelsesstruktur og afregningsmodel, der medfører en større indflydelse på den daglige tilrettelæggelse af plejen for den enkelte borger. Derudover er coaches en vigtig del af de faste tværfaglige og selvstyrende teams, der understøtter den løbende implementering. Endvidere er der etableret en administrativ serviceenhed, kaldet back office, der har til formål at understøtte de enkelte teams på en række praktiske og administrative områder. De selvstyrende og tværfaglige borgerteams er fremover blevet en permanent del af driften og bredes i den kommende tid ud i hele kommunen.

Erfaringer

  • Medarbejderne giver udtryk for, at de er glade for det tværfaglige samarbejde samt at de kommer mere hos de samme borgere. Desuden påtager medarbejderne sig et stort ansvar i de mange beslutningsprocesser omkring teamet og borgerne.
  • Kontinuitet skaber tryghed for både medarbejder og borger samtidig med, at det frigiver plads og tid til at styrke relationen og skaber rum for tidlig opsporing.
  • Det har været en udfordring at sikre dækning af ydertimerne, og medarbejdere i aften- og weekendvagterne samles derfor i klynger på tværs af borgerteams.
  • Ved at bruge coaches blandt allerede ansatte sygeplejersker og terapeuter, har de – udover sin faglighed – også kendskab til organisationen og mange af de eksisterende arbejdsgange og ressourcepersoner. Omvendt kan det være sværere at skifte rolle – og for kolleger at acceptere coachens nye rolle.
  • I implementeringsfasen er erfaringen, at der er behov for ledelse tæt på det enkelte team for at sikre information om og forberedelse til forandringerne.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Film om tværfaglige og selvstyrende teams i Syddjurs Kommune

Gode råd

gode råd

  1. Påbegynd arbejdet med rekruttering og tilpasning af vagtplaner i god tid (minimum fire uger før opstart), da det kræver god planlægning når alle overenskomster skal overholdes.
  2. Coachen er ikke teamets problemløser, men er der for at hjælpe til udvikling i teamet og give støtte til at teamet selv træffer beslutninger som selvstyrende team. REFLEKSION er nøgleordet både som aktiv coach og som coach-kollega.
  3. Det er væsentligt at prioritere i rækkefølgen af tiltag, da overgangen til tværfaglige teams tager tid, eftersom forskellige fagligheder, arbejdsgange og tilgange, mødes.

Medieomtale af projektet

Syddjurs-model med tværfaglige teams i ældreplejen bredes ud i hele kommunen

Pressemeddelelse, Syddjurs Kommune (25. marts 2022)


Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden