xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme­ og sygdoms­forebyggelse: Genopslag af indsats­området tobaks­forebyggelse

Genopslag af indsatsområdet tobaksforebyggelse under sundhedsfremmepuljen 2017

Sundhedsstyrelsen genopslog det prioriterede indsatsområde tobaksforebyggelse under Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 (Sundhedsfremmepuljen) i april 2017.

Der er herefter udmøntet 2,9 mio. kr. til projekter i grundskolen, på erhvervsskoler og arbejdspladser, der skal udføres af følgende:

Hjerteforeningen, ”Udbredelse af røgfri skoletid på erhvervsskoler”

Kræftens Bekæmpelse, ”Røgfri skoletid og - matrikel på erhvervsskoler”

Lungeforeningen, ”Flere lunger på arbejde” og ”Lungekasser”

Komiteen for Sundhedsoplysninger, ”Den direkte vej fra viden til praksis: Rygeforebyggelse sammen med de unge”

Der blev bl.a. lagt vægt på, at de modtagende organisationer og foreninger har den fornødne kapacitet og faglighed til at gennemføre de ansøgte aktiviteter. Det var endvidere en forudsætning, at støttemodtagerne i sine aktiviteter følger Sundhedsstyrelsens overordnede udmeldinger, anbefalinger eller målsætninger indenfor tobaksforebyggelse. For alle projekterne gælder, at de afsluttes i 2017.

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 16 NOV 2018