xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2022

Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2022 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Midlerne bliver udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

  1. Alkoholforebyggelse
  2. Mental sundhed
  3. Seksuel sundhed
  4. Astma og Allergi
  5. Fysisk aktivitet
  6. Tobaksforebyggelse
  7. Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  8. Monitorering på sundhedsområdet
  9. Forebyggelse af dopingmisbrug

Ved at klikke på de enkelte prioriterede indsatsområder kan du læse mere om, hvilke aktiviteter, det var muligt at søge midler til.

Følgende organisationer modtog puljemidler til nye 1-årige projekter i 2022: 

Indsatsområde

Ansøger/organisation

Tildelt beløb (kr.)

Alkohol

Alkohol og Samfund

382.042

Mental Sundhed

Forum for Mænds Sundhed/ Selskab for Mænds Sundhed

418.264

Mental Sundhed

Vidensråd for Forebyggelse

496.574

Monitorering på sundhedsområdet

Statens Institut for Folkesundhed

500.000

Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Forum for Mænds Sundhed/ Selskab for Mænds Sundhed

346.606

 

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 01 MAR 2022