xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Godkendelse af alkohol­behandlingssteder

Det er afgørende, at behandlingen på private og kommunale alkoholbehandlingssteder er høj. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet ”Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder”.

Sammen med rådgivningsmaterialet ”Kvalitet i alkoholbehandling” giver retningslinjerne kommunerne et fagligt grundlag for at vurdere om de private og kommunale alkoholbehandlingssteder lever op til den kvalitet som Sundhedsstyrelsen har beskrevet.

Retningslinjerne giver samtidig behandlingsstederne et udgangspunkt for at arbejde med udvikling af kvaliteten i deres alkoholbehandlingstilbud. Det giver desuden borgeren en bedre mulighed for at vurdere hvert enkelt alkoholbehandlingstilbud, da indberetningerne til tilbudsportalen skal baseres på de samme beskrevne kvalitetskriterier

Søg om godkendelse af behandlingssted

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale

Ansøgningsskema til brug for kommunal godkendelse af private alkoholbehandlingssteder

Opdateret 18 DEC 2019