xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet har til opgave at følge udviklingen på kræft- og hjerteområdet samt tage initiativ til at løse organisatoriske og kapacitetsmæssige udfordringer i sundhedsvæsenet.

Task Force har til opgave at sikre implementering, monitorering og understøttelse af fagligt veltilrettelagte patientforløb, uden unødig ventetid, på kræft- og hjerteområdet. Task Force har fokus på patienters samlede forløb fra mistanke om kræft- eller hjertesygdom til udredning og behandling (helbredende og livsforlængende) samt opfølgning, rehabilitering, palliation og senfølger.

Task Force drøfter pakkeforløbsbeskrivelser på kræftområdet, opfølgningsplaner samt monitorering af kræft- og hjerteområdet. Endvidere drøfter Task Force ventetider til udredning og behandling på kræft- og hjerteområdet, med fokus på at imødekomme organisatoriske og kapacitetsmæssige udfordringer. Task Force kan ved behov nedsætte arbejdsgrupper, som kan udarbejde beslutningsoplæg for specifikke områder med udfordringer.

Baggrund

I 2007 indgik regeringen og Danske Regioner "Aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter". I forlængelse af aftalen blev Task Force for Kræftområdet nedsat. I 2008 blev Task Force for Kræftområdet udvidet til også at dække dele af hjerteområdet og skiftede navn til Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Medlemmer og kommissorium

Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet består af repræsentanter fra Danske Regioner, de fem regioner, KL, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen (forperson).

Se den aktuelle liste over medlemmer her

Habilitetserklæringer

Kommissorium

Aftale om gennemførelse af målsætningen om akut behandling og klar besked til kræftpatienter

Opdateret 03 FEB 2023