xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overvågning af narkotika­­situationen

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for den samlede narkotikaovervågning i Danmark og udgiver løbende tal og statistik om udviklingen i forekomsten af stoffer, personer med stofbrug, stofmisbrugsbehandling, sundhedsrelaterede konsekvenser og stofmarkedet.

Narkotikasituationen i Danmark

Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotikasituationen bygger på statistiske og epidemiologiske data og undersøgelser.

Udgivelsen Narkotikasituationen i Danmark har samlet alle data på området, og rapporten er opdelt i 5 dele, så nye tal kan udgives, så snart de er tilgængelige og analyseret.

De fem delrapporter opdateres med forskellige intervaller.

1. Udbredelse af illegale stoffer

Omhandler de seneste undersøgelsesresultater omkring udbredelse af illegale stoffer i den voksne befolkning og blandt de unge.

Udgives, når resultater fra nye surveyundersøgelser i befolkningen og blandt de helt unge foreligger:

  • Udbredelse i den voksne befolkning
  • Udbredelse blandt de 15-16-årige 

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge (januar 2024)

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2022 (marts 2022)

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2020 (august 2020)

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2018 (november 2018)

 

2. Højrisikoforbrug

Resultater fra beregninger af omfanget af højrisikoforbrug af illegale stoffer samt en beskrivelse af den brugte metode. Der præsenteres skøn over antallet af personer med et højrisikoforbrug af opioider og over antallet af personer med et højrisikoforbrug af opioider og andre illegale stoffer.

Udgives som udgangspunkt hvert 4. år.

  • Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug
  • Metodiske forklaringer og resultater fra analysen
  • Højrisikobrugere af hash

Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug 2019 (september 2019)

3. Stofmisbrugsbehandling

I flere år har forholdsmæssigt flere mennesker søgt behandling for hashmisbrug, mens forholdsmæssigt færre har søgt behandling for heroinmisbrug. De seneste år synes denne udvikling dog at være stabiliseret.

Unge i stofbehandling har ikke uventet et anderledes misbrugsmønster end gruppen af personer i stofbehandling som helhed. De fleste får behandling for misbrug af hash og de centralstimulerende stoffer – herunder især kokain, og færre har heroin som hovedproblem for deres misbrug.

Udover at beskrive antallet af personer indskrevet i stofbehandling, fremgår der i delrapporten nyeste tal om personer i substitutionsbehandling med enten metadon eller buprenorphin, personer der modtager lægeordineret heroin, samt personer der er i stofbehandling under Kriminalforsorgen. 

Stofmisbrugsbehandling - efterspørgsel og tilgængelighed 2024 (januar 2024)

Stofmisbrugsbehandling - efterspørgsel og tilgængelighed 2022 (december 2022)

Stofmisbrugsbehandling - efterspørgsel og tilgængelighed 2021 (februar 2021)

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2020 (juli 2020)

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2018 (juni 2019)

 

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 

Opgørelser over de sundhedsrelaterede skader relateret til illegale stoffer fremgår i delrapport 4.

Blandt andet indeholder rapporten seneste tal om narkotikarelaterede dødsfald, ikke-dødelige forgiftninger og psykiske lidelser relateret til stofbrug.

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2023 (november 2023)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2022 (december 2022)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2021 (juli 2021)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2020 (september 2020)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019 (september 2019)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018 (november 2018)

 

5. Stofmarked og kriminalitet

Omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af illegale stoffer. Giver oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

Udgives som udgangspunkt hvert år.

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2024 (juni 2024) 

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2023 (juni 2023) 

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2022 (juni 2022) 

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2021 (juni 2021)

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2020 (juli 2020)

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2018 (november 2018)

 

2004-2017

Til og med 2017 udkom Narkotikasituationen én gang årligt som en samlet rapport om :

Narkotikasituationen 2017 

Narkotikasituationen 2016

Narkotikasituationen 2015

Narkotikasituationen 2014

Narkotikasituationen 2013

Narkotikasituationen 2012

Narkotikasituationen 2011

Narkotikasituationen 2010

Narkotikasituationen 2009

Narkotikasituationen 2008

Narkotikasituationen 2007

Narkotikasituationen 2006

Narkotikasituationen 2005

Narkotikasituationen 2004

 

 

Oversigt

Udredelse af
illegale stoffer

Højrisikoforbrug

Behandling af
stofmisbrug

Sundhedsrelaterede
konsekvenser

Stofmarked og
kriminalitet
2024 Udbredelse af
illegale stoffer
(januar 2024)
Stofmisbrugsbehandling
(januar 2024)

2023
Sundhedsrelaterede
konsekvenser
(november2023)

Narkotikakriminalitet
(juni 2023)
2022 Udbredelse af
illegale stoffer
(marts 2022)
Stofmisbrugsbehandling
(februar 2022)
Sundhedsrelaterede
konsekvenser
(december 2022)

Narkotikakriminalitet
(juni 2022)

2021 Sundhedsrelaterede
konsekvenser
(juli 2021)

Narkotikakriminalitet
(juni 2021)

2020 Udbredelse af
illegale stoffer
(august 2020)
Stofmisbrugsbehandling
(juli 2020)
Sundhedsrelaterede
konsekvenser
(september 2020)

Narkotikakriminalitet
(juli 2020)

2019 Stofbrugere med et
højrisikoforbrug
(september 2019)

Stofmisbrugsbehandling
(juni 2019)

Sundhedsrelaterede
konsekvenser
(september 2019)

2018 Udbredelse af
illegale stoffer
(november 2018)

Sundhedsrelaterede
konsekvenser
(november 2018)

Narkotikakriminalitet
(november 2018)

x

Opdateret 19 JUN 2024