xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den Nationale Rekommandationsliste (NRL)

Sundhedsstyrelsen har i mange år udarbejdet rekommandationer om lægemiddelbehandling i almen praksis. Formålet er at understøtte et rationelt valg mellem tilgængelige lægemidler. Arbejdet med at udarbejde rekommandationer er sat på pause indtil videre. Sundhedsstyrelsen tager forbehold for, at der kan være ny evidens på området, som kan have indflydelse på rekommandationerne.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi under Sundhedsstyrelsen udarbejder rekommandationerne med støtte fra specialistgrupper samt et rådgivende udvalg.

Den Nationale Rekommandationsliste indeholder rekommandationer af tilgængelige lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe og til en udvalgt patientgruppe.

Rekommandationslisten henvender sig primært til organisationer der formidler og understøtter rationel farmakoterapi i almen praksis.

Rekommandationslisten omfatter sygdomme og lægemidler, hvor iværksættelse og opfølgning af farmakologisk behandling forventes at kunne foregå i almen praksis.

Rekommandationerne udarbejdes for lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe og til en udvalgt patientgruppe. Lægemidlers pris og tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

Endokrinologi

Overvægt (2018)

Type 2-diabetes (2020)

Osteoporose (2019)

Gynækologi og urologi

Vandladningsproblemer hos mænd (2020)

Hormonbehandling i klimakterie og menopause (2021)

Hormonal kontraception (2022)

Hjerne

Unipolar depression (2019)

Angsttilstande (2020)

Hud

Aktiniske keratoser (2017)

Impetigo (2017) 

Luftveje

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) (2017)

Smerte

Akutte smerter (2020)

Kroniske nociceptive smerter (2018)

Neuropatiske smerter (2018)

Analgetisk behandling af primær dysmenoré (2018)

Opdateret 13 NOV 2023