xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden: Sygdomme

Den første af de tre rapporter om sygdomsbyrden beskriver udvalgte konsekvenser af 21 markante folkesygdomme. Hvor mange dør af sygdomme, hvilke sygdomme sender flest på førtidspension, og hvilke sygdomme bruger vi flest penge på at behandle?

Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser af 21 markante sygdomme i den danske befolkning og sammenligner konsekvenser på tværs af sygdomme.

For hver sygdom præsenterer rapporten beregninger af forekomst, dødsfald, tabte leveår, indlæggelser, ambulante hospitalsbesøg, skadestuebesøg, besøg i almen praksis, førtidspensioner, sygedage, omkostninger til behandling, sparede fremtidige omkostninger og produktionstab. Konsekvenserne opgøres i forhold til køns- og uddannelsesforskelle.

Sygdommene omfatter både psykiatriske og somatiske sygdomme med både høj og lav dødelighed.

De 21 sygdomme

De 21 markante folkesygdomme, hvis konsekvenser beskrives i rapporten, er:

 • Lungekræft
 • Tyk- og endetarmskræft
 • Brystkræft
 • Prostatakræft
 • Diabetes
 • Misbrug
 • Depression
 • Alzheimers og anden demenssygdom
 • Angst
 • Skizofreni
 • Migræne
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Apopleksi
 • KOL
 • Nedre luftvejsinfektioner
 • Astma
 • Kronisk leversygdom
 • Lænderygsmerter
 • Nakkesmerter
 • Artrose
 • Osteoporose

Sygdommene er valgt ud fra opgørelsen af de mest belastende sygdomme i Danmark fra det internationale Global Burden of Disease (GBD) studie over ”tabte leveår” og ”leveår med nedsat funktionsevne” i 188 lande.

Opdateret 18 NOV 2019