xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pandemisk influenza

Det sker undertiden, at et helt nyt influenzavirus fører til en verdensomspændende epidemi. Dette kaldes en pandemi og kan have alvorlige konsekvenser, da størstedelen af befolkningen vil være modtagelige for virus. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet en beredskabsplan for pandemisk influenza i Danmark.

Pandemier kan også skyldes andre sygdomme end influenza, som pandemien med ny coronavirus har vist. Influenzapandemier er dog historisk forekommet relativt hyppigt, ca. 3-4 gange pr. århundrede.

Den seneste influenzapandemi var i 2009, hvor en nyopstået influenzatype dannet af gener fra tre forskellige svineinfluenza spredte sig hos mennesker. Denne pandemi var forholdsvis mild. Den historisk mest alvorlige influenzapandemi var i 1917-18 – også kaldet ”Den spanske syge” – med et nyt influenzavirus, der sandsynligvis blev overført fra fugle og ramte unge mennesker særligt hårdt.

En pandemi adskiller sig fra en sæsoninfluenza ved typisk at forekomme uden for den forventede influenzasæson, komme i flere bølger og overvejende ramme yngre mennesker, der ikke allerede er immune.

Sundhedsstyrelsen har i Beredskab for pandemisk influenza beskrevet den overordnede strategi og retningslinjer for håndtering af en fremtidig influenzapandemi samt vejledning til regioner og kommuner om planlægningen. Principperne kan også anvendes i planlægningen for pandemier med andre typer sygdomme og for epidemier der ikke kvalificerer til at kaldes pandemier.

Sundhedsstyrelsen planlægger i 2024 at udgive en opdatering, der vil inddrage erfaringerne fra covid-19 pandemien. Denne vil have et bredere sigte og vil blive benævnt Epidemiplanen for at understrege dette.

Opdateret 17 JAN 2023