xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

 

 

28 kommuner udvikler og afprøver nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Puljen støtter 30 projekter, der vil reducere unødvendige dokumentationskrav, øge kvaliteten og frigive mere tid til den enkelte ældre. Følg projekterne her på platformen.

Tilmeld dig nyhedsmail om Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen og få nyheder om fremdriften i projekterne i din indbakke

Få inspiration til at øge innovation og fremdrift i udviklingsprojekter på ældreområdet

Kultur og kompetencer

Seniorkonsulent i Resonans David Jul fortæller om tre opmærksomheder til at arbejde med kultur og kompetencer i ældreplejen. Videoen er en opsamling på en workshop med kommunerne i puljen.

Effekt og værdiskabelse

Partner i Resonans Anne-Mette Scheibel fortæller om værdiskabelse set fra et borgerperspektiv og hvordan effekten af øget nærvær og omsorg kan måles gennem fem forskellige bundlinjer. ’Effektdiamanten’ er præsenteret for projektlederne i puljen til en workshop.

De små fremskridts betydning

Direktør i Resonans Thomas Gedde Højland fortæller om de små fremskridts betydning for at skabe resultater. Videoen er en opsamling på en workshop med kommunerne i puljen.

Evaluering af innovative projekter

Seniorkonsulent i Resonans David Jul fortæller om evaluering af innovative projekter. Opmærksomhederne kommer fra en workshop med CO-PI med kommunerne i puljen.

Hvordan opleves omsorg og nærvær?

Partner i Resonans Anne-Mette Scheibel fortæller om metoder til at udfolde sproget omkring omsorg og nærvær. Pointerne kommer fra en workshop med kommunerne i puljen.

Strategisk afsæt og ophæng

Seniorkonsulent i Resonans David Jul fortæller om vigtigheden af et sikre et solidt strategisk afsæt og at kunne lede opad. Videoen er en opsamling på en workshop med kommunerne i puljen.

Innovationshøjde i projekte

Partner i Resonans Nanna Hebsgaard fortæller om tre opmærksomheder til at understøtte innovationshøjden i et udviklingsprojekt. Videoen
er en opsamling på en workshop med kommunerne i puljen.

Luk borgerne ind i maskinrummet

Partner i Resonans Nanna Hebsgaard fortæller om vigtigheden af at aktivere borgere, pårørende og samarbejdspartnere som medskabere.

Balancen mellem innovation og drift

Direktør i Resonans Thomas Gedde Højland fortæller om, hvordan man kan arbejde med innovation – også når driften er presset.

Problemer indenfor velfærdsinnovation

Videoen er lavet som optakt til et arrangement om missionsorienteret social og offentlig innovation afholdt af Netværket for Systematisk Velfærdsinnovation i august 2021.

Find viden og værktøjer om offentlig innovation hos Center for Offentlig-Privat innovation

Læs mere om projekterne her

Information om Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

Læs om puljen og puljeopslaget

Kommunerne har kunne ansøge om midler fra Puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen er på 245 mio. kr., og ansøgningerne skulle være på minimum 5 mio. kr. Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen, herunder at se på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav.

Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Finanslovsinitiativet indebærer en årlig tilførsel på 125 mio. kr. fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 udmøntes 122,5 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De i alt 245 mio. kr. er tildelt i én ansøgningsrunde. 

Puljen blev udmøntet d. 18. december 2020.

Kommunerne fik mulighed for at ansøge om projektforlængelse i op til seks måneder grundet COVID-19.

Læs mere om puljen 

Læs om baggrunden for projekterne

Med afsæt i en eller flere konkrete udfordringer på ældreområdet skal kommunerne anvende innovative metoder og tilgange, der fokuserer på at løse udfordringer på andre og nye måder ved at inddrage borgere og medarbejdergrupper, så der skabes en positiv forandring i praksis, herunder arbejde med at optimere eksisterende dokumentationsprocesser.

Alle projekterne tager afsæt i mindst ét af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • Pårørende
  • En værdig død
  • Bekæmpelse af ensomhed