xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse: Budesonid inhalation til COVID-19 (2021)

Brug af budesonid inhalation forkorter varigheden af COVID-19 hos ikke-indlagte symptomatiske patienter, men ingen sikker effekt på indlæggelse eller død.

01 JUN 2021

IRF vurderer, at budesonid inhalation i 2 uger kan overvejes til ikke-indlagte patienter med verificet symptomatisk COVID-19 af mindre end 14 dages varighed, som er generet i væsentlig grad af symptomerne. Behandlingen vil forventes at have større effekt hos ældre patienter eller patienter med komorbiditet, da de er i forøget risiko for længerevarende COVID-19 forløb.

Budesonid til inhalation har i to studier vist at kunne reducere varigheden af COVID-19 hos ikke-indlagte symptomatiske patienter med 1-3 dage samt reducere andelen af patienter med længerevarende symptomatisk COVID-19. Effekten på antal indlæggelser eller dødfald er endnu usikker. Det ene studie var lille og det andet forelægger kun som en foreløbig opgørelse. Bivirkninger er primært lokale i form af halsgener og orofaryngeal candidiasis. Prisen for behandlingen er relativ beskeden. Korrekt inhalationsteknik er vigtig. Grundet smitterisiko kan instruktion være problematisk og brug af instruktionsvideo er derfor særligt relevant.

Behandlingen er off-label til COVID-19. Evidensen hos patienter under 50 år er meget begrænset, hvilket er den patientgruppe, der aktuelt må forventes at udgøre hovedparten af de symptomatiske COVID-19 patienter, efterhånden som vaccinationprogrammet udrulles.

Se præparatanmeldelse af budesonid inhalation til COVID-19