xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse: Wegovy (Semaglutid) - udvidet indikation; børn og unge ≥12 år

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen vurderer at behandling med Wegovy til børn og unge ikke skal være førstevalg, og at behandlingen bør varetages af en børnelæge med erfaring i behandling af svær overvægt hos børn og unge.

27 NOV 2023

IRF’s samlede vurdering

Wegovy er ikke førstevalgsbehandling og aldrig enkeltstående behandling af svær overvægt blandt børn og unge ≥12 år.

Kombinationsbehandling med Wegovy og livstilintervention har hos børn og unge ≥12 år vist reduktion i BMI på 16%, svarende til et klinisk relevant vægttab på 15% af udgangsvægten.

Præparatet er dog dyrt, og der mangler studier, der viser både gavnlig og uønsket effekt ved langtidsbrug af Wegovy hos børn og unge ≥12 år. Desuden savnes klinisk erfaring med brug af lægemidlet til denne målgruppe.

Prisen for behandlingen er høj, men det kan ikke udelukkes, at en del unge med svær overvægt ville have så stor sundhedsmæssig gavn af behandlingen, at det opvejer den høje pris. Det er dog usikkert, hvem i målgruppen der bør have tilbudt behandling med Wegovy. Det estimeres, at omkring 24.000 i børn og unge i alderen 12 til 18 år har svær overvægt, og med en behandlingspris på knap 600 kr. om ugen ville det svare til en samlet udgift på knap 750 millioner om året, hvis alle skulle behandles – og hertil kommer udgifter til den samtidige livsstilsintervention.

Behandling af børn og unge ≥12 år med Wegovy bør varetages af en speciallæge i pædiatri med særlig erfaring i behandling af børn og unge med svær overvægt.

Præparatanmeldelse: Wegovy - udvidet indikation; børn og unge ≥12 år til børn og unge

Indhold

5 sider

 • Baggrund
  • Udvidet indikation
  • Virkningsmekanisme
  • Effekt
  • Behandlingsvejledninger
  • Overvejelser før behandling
  • Dosis og administration
  • Bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner
  • Anden godkendt medicinsk behandling af svær overvægt hos børn og unge ≥12 år
  • Pris og tilskud
  • Referencer

   

Se desuden

Præparatanmeldelse: Wegovy (Semaglutid)

Spørgsmål og svar om Wegovy