xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse: Xofluza til influenza (2021)

Xofluza kan forebygge influenza og reducere sygdomsvarigheden samt influenzarelaterede komplikationer, men har begrænset plads i almen praksis til behandling og forebyggelse af influenza.

11 AUG 2021

Xofluza er et nyt antiviralt lægemiddel, som kan bruges til forebyggelse og behandling af influenza. Der anbefales ikke forebyggende behandling af personer udsat for smitte, som ikke udviser symptomer. Som forebyggelse skal ni personer behandles for at forebygge ét ekstra tilfælde af influenza. Gives det som behandling reduceres sygdomsvarigheden med ca. et døgn, hvilket er sammenligneligt med Tamiflu, et andet antiviralt lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer, der er i risiko for at blive alvorligt syg af influenza. I perioder med øget influenza-aktivitet kan et antiviralt lægemiddel overvejes til patienter i risikogrupper med influenza-lignende symptomer. Xofluza er væsentlig dyrere end Tamiflu, men for enkelte patienter kan det være en fordel, at Xofluza er en engangsdosis, modsat Tamiflu der skal tages to gange dagligt i fem dage.  

Xofluza har få bivirkninger, men der er dog set tilfælde af hypersensitivitetsreaktioner. 

Xofluza koster knap 1300 kr. for en behandling, og Tamiflu koster 350 kr. Hverken Xofluza eller Tamiflu er tilskudsberettiget.

Se præparatanmeldelsen: Xofluza® (baloxavirmarboxil)