xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse Veoza (Fezolinetant)

Præparatanmeldelse

05 FEB 2024

UNDER OPDATERING

Præparatanmeldelse Veoza (Fezolinetant)

IRF’s samlede vurdering

IRF vurderer, at hormonterapi med østrogen eller østrogen i kombination med gestagen til stadighed udgør førstevalgs behandling af vasomotoriske symptomer (VMS), også omtalt hede-svedeture, associeret med klimakteriet. Veoza (fezolinetant), som er det første ikke-hormonelle lægemiddelalternativ, kan overvejes til patienter med moderat til svære vasomotoriske symptomer associeret med klimaIkteriet, hvor livsstilsintervention er afprøvet i 3 måneder og hvor hormonel behandling er kontraindiceret.

Hormonterapi med østrogen og evt. gestagen giver en reduktion i hyppigheden af hedesvedeture på cirka 75% i antal episoder og vurderes derfor væsentlig mere effektiv end Veoza, der kun nedbringer hyppigheden med 23% (ca. 3 færre episoder i døgnet) sammenlignet med placebo. Derudover er den økonomiske udgift for Veoza ugunstig sammenlignet med hormonelle alternativer.

De kliniske studier af lægemidlet indeholder ingen kvinder med tidligere brystcancer eller andre østrogenafhængige maligniteter. Den manglende viden er uhensigtsmæssig, da disse kvinder ville udgøre åbenlyse kandidater til behandling. Beslutningen om at behandle disse kvinder med Veoza skal derfor baseres på en grundig overvejelse af fordele og risici for den enkelte patient.

6 sider

Indhold

 • IRF's samlede vurdering
 • Baggrund
  • Godkendt indikation
  • Virkningsmekanisme
  • Effekt af Veoza og behandlingsalternativer 
  • Behandlingsvejledninger på området 
  • Overvejelser før behandling
  • Dosis og administration 
  • Bivirkninger
  • Interaktioner, kontraindikationer og forsigtighed 
  • Begrænset viden 
  • Pris og tilskud 
  • Referencer