xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse: Cystifos (fosfomycin) til urinvejsinfektion (2022)

Cystifos til behandling af ukompliceret urinvejsinfektion bør udelukkende bruges ved svigt af gængs behandling

22 AUG 2022

Cystifos er et antibiotikum, som er godkendt til behandling af ukompliceret urinvejsinfektion hos kvinder og piger over 12 år. Sammenlignet med øvrige præparater til behandling af ukompliceret urinvejsinfektion, adskiller Cystifos sig ved, at præparatet indtages som en éngangsdosis og administreres som granulat til opløsning i vand. 

Indsatser for Rational Farmakoterapi (IRF) vurderer på trods af disse praktiske fordele, at Cystifos bør forbeholdes behandling af ukompliceret urinvejsinfektion, hvor der er behandlingssvigt over for førstevalgspræparater (pivmecillinam, nitrofurantoin eller trimethoprim), og når andre alternativer ikke er mulige efter resistensbestemmelse. Dette skyldes, at Cystifos indeholder fosfomycin, der er et bredspektret antibiotikum, som ikke bør anvendes til behandling af ukompliceret urinvejsinfektion i almen praksis, når der findes egnede smalspektrede antibiotika.