xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tillæg til Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje

LOVE OG REGLER 26 MAR 2012

I medfør af § 31 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012 fastsætter Sundhedsstyrelsen herved retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.

Vejledningens kap. 1 vedr. odontologisk landsdels- og videnscenter, erstatter kap. 6 i Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af 30. juni 2006.

Vejledningens kap 2. vedr. tilskud til patienter med medfødte sjældne sygdomme fastsætter nye retningslinjer for regional tilskudsordning til tandpleje for patienter med medfødte sjældne sygdomme i medfør af bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012, § 26.

Tillæg til Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje