xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

IRRS-mission til Danmark

I 2021 havde Danmark besøg af 14 internationale eksperter i strålebeskyttelse udsendt af det det Internationale Atomenergiagentur. Besøget udgjorde rammen for en vurdering af Danmarks strålebeskyttelsessystem.

IRRS-missioner (Integrated Regulatory Review Service) skal gennemføres i alle EU-medlemsstater med baggrund i direktivkrav. Missionerne varetages af det internationale Atomenergiagentur (IAEA) på vegne af EU. 

Ved IRRS-missionen blev den danske myndighedsfunktion og det tilhørende regelværk på strålebeskyttelsesområdet vurderet i forhold til IAEA’s standarder. Målet er at styrke og forbedre de juridiske rammer for brug af ioniserende stråling og at understøtte en fortsat udvikling af myndighedsfunktionen på strålebeskyttelsesområdet. 

Forud for missionen lå omfattende forberedelser, herunder en dybdegående selvevaluering, som dannede grundlaget for missionen og besøget. I løbet af de 10 dage missionen løb, blev der gennemført interviews ligesom IRRS-teamet deltog ved en række tilsyn hos virksomheder, der anvender eller håndterer strålekilder. 

IAEA udsendte i september 2021 en pressemeddelelse med de foreløbige resultater fra IRRS-missionen i Danmark

Gå til IAEA og læs pressemeddelelsen

IAEA’s endelige rapport kan læses her

 
Opdateret 11 FEB 2022