xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Magtanvendelse over for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne

Både som fagprofessionel og myndighedsperson er det afgørende for arbejdet med mennesker med demens at kende til servicelovens regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne med varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder mennesker med demens. Magtanvendelsesreglerne er revideret i 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020.

For at understøtte implementeringen af de ændrede magtanvendelsesregler er der iværksat en række initiativer i form af informations- og undervisningsmateriale, temadage og formidlingsarrangementer for fagprofessionelle og tilsynsførende, forenkling af indberetning, etablering af et råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi og en evaluering af konsekvenser af lovændringerne.

Reglerne for magtanvendelse gælder både ældreområdet og handicapområdet. Implementeringen af de reviderede regler er forankret i Socialstyrelsen, og sker i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen.

Informationsmateriale

Der er udarbejdet forskellige informationsmaterialer om reglerne.

Find materialer på socialstyrelsen.dk

Håndbøger

Tre håndbøger, der informerer om reglerne.

  • Til fagpersoner: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne
  • Til borgere og pårørende: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne
  • Til myndighedspersoner: Regler om brug af magt over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

’Kort fortalt’

Overblik over reglerne – kort fortalt. De kan fx hænges op på opslagstavlen, bruges som udgangspunkt for dialog mv.

  • Til fagpersoner: Regler om brug af magt – kort fortalt
  • Til borgere: Regler om brug af magt – kort fortalt

Film til borgere

Letforståelig film til borgere om magtanvendelsesreglerne:

  • Film om magtanvendelsesreglerne – til borgere

Undervisningsmateriale

Det er også muligt at tilegne sig viden om magtanvendelsesreglerne gennem undervisningsmaterialet Brug af magt – regler i praksis. Undervisningsmaterialet lægger op til – individuelt, i personalegruppen eller på uddannelsen – at reflektere over egen praksis i forhold til at forebygge, håndtere og lære af situationer med magtanvendelse, som kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Undervisningsmaterialet Brug af magt – regler i praksis inkluderer bl.a. en række film, der handler om:

  • Centrale principper i magtanvendelsesreglerne og forebyggende praksis 
  • Magtanvendelsesreglernes formål, målgruppe og indhold
  • Dilemmafilm: Kampen om fjernsynet
  • Dilemmafilm: Aftentur i trafikken

Temadage og formidlingsdage for fagprofessionelle og tilsynsførende

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen afvikler i samarbejde tre typer af arrangementer landet over for at formidle de nye magtanvendelsesregler. Alle arrangementer er fuldt bookede. 

Indberetningsskemaer

Medarbejdere og ledere har fra 1. januar 2020 pligt til at registrere og indberette magtanvendelse på de skemaer, som ligger på Socialstyrelsens hjemmeside. Skemaerne er revideret efter de nye regler, der findes skemaer til både handicapområdet og demensområdet. 

Find skemaerne her på socialstyrelsen.dk

Rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi

Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi har til opgave løbende at følge udviklingen af tryghedsskabende velfærdstek¬nologier, som kan være relevante at anvende med afsæt i servicelovens magtanvendelsesregler både på handicap- og ældreområdet. Rådet indstiller årligt en liste over tryghedsskabende velfærdsteknologier, som kan anvendes efter servicelovens regler om magtanvendelse, til Social- og Indenrigsministeren.

Læs mere om Rådets arbejde og listen

Andre relevante publikationer og initiativer

Andre publikationer og initiativer fra Sundhedsstyrelsen, der kan have relevans for forebyggelse af magtanvendelse på demensområdet:

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Guide til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger

Brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet

BPSD-modellen – metode til arbejde med adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos beboere med demens

Demensrejseholdet teori og metoder – Gode råd til dig, der skal implementere

Brug af lægemidler ved demens

Demenshåndbøger

Opdateret 22 FEB 2023