xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opslåede og besatte introduktions­forløb

Sundhedsstyrelsen indhenter årligt antallet af opslåede og besatte introduktionsforløb hos de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for indberetningens form og indhold, herunder tidsfrist for indberetningerne. 

Sundhedsstyrelsen udarbejder og offentliggør opgørelsen for introduktionsforløb årligt. Opgørelsen udarbejdes både for hele landet og for de enkelte videreuddannelsesregioner på specialeniveau og samlet. 

 

Besatte introduktionsforløb i 2022

Besatte introduktionsforløb i 2021

Besatte introduktionsforløb i 2020

Opslåede og besatte introduktionsforløb i 2018

Opdateret 15 MAR 2023