xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Relevant for almen praksis

Formål

Vejledningen vedrører medicinsk behandling med antidepressive lægemidler af patienter over 18 år, der lider af depression, angst eller tvangstanker,og henvender sig primært til læger i almen praksis.

Generelt

Start af behandling med antidepressive lægemidler kan kun ske efter personligt møde mellem læge og patient. Indikationen skal være klar og entydig. Der skal sikres et aktuelt EKG forud for ordination af lægemidler, der kan medføre hjertepåvirkning, og der skal lægges behandlingsplan.

Forhold for særlige grupper som gravide, ammende og ældre beskrives, og start af kombinationsbehandling forbeholdes speciallæger i psykiatri, dog med mulighed for overgang af patienter i stabilbehandling til almen praksis efter konkret aftale.

Specifikt

Forhold vedrørende medicinsk behandling af unipolar depression, angsttilstande, OCD og bipolar sygdombeskrives detaljeret.

Læs hele vejledningen:

Vejledning nr. 9899 af 11. november 2014 om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Opdateret 28 NOV 2023