xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fasthold ændringerne ved implementering af NKR

Det kan være svært at fastholde en ny praksis i den daglige drift. Det gælder om at integrere ændringer som følge af NKR-anbefalinger i dagligdagen, så personalet oplever, at ’vi gør som vi plejer’’. 

En vellykket overgang fra projekt til drift står og falder med, at implementeringsprojektet er gennemført ”efter bogen”. At fastholde ændringerne indebærer desuden fortsat infrastruktur- og organisationstilpasning samt vedvarende datadreven overvågning og ledelsesopmærksomhed.

Udfordringen med at fastholde ændringer skal tages ganske alvorligt. Implementeringslitteraturen peger på, at en meget stor del ikke overlever i længden. Fejlprocenten angives op mod 70 %.

Der er udviklet et måleredskab, der kan vejlede om, hvilke forholdsregler man skal tage tidligt i et implementeringsprojekt, for at øge sandsynligheden for, at den ny praksis fastholdes på langt sigt.

Læs mere

Proaktiv brug af måling af sandsynligheden for at ny praksis fastholdes

National Health Service (NHS) har udarbejdet en ”Sustainability Model”, som er baseret på omfattende erfaring. Modellen giver et grundlag for konstruktive diskussioner om et givet implementeringsprojekts stærke og svage sider samt deraf følgende beslutninger om ændringer i projektet. Diskussioner og beslutninger baseres på en scoring med et måleinstrument, der er udviklet til formålet.

NHS-modellen indeholder således et scoringsredskab, der kan forudsige sandsynligheden for, at en implementeret ny praksis fastholdes på lang sigt. Modellen er oversat til dansk ”En guide til fastholdelse af ny praksis” og udgivet af ”Center for Kvalitetsudvikling (CfK), Region Midtjylland”.

Ifølge NHS-modellen bidrager ti faktorer væsentligt til at sikre, at nye processer kan fastholdes og blive integreret som daglig rutine. De ti faktorer handler om den nye praksis i sig selv (processerne), personalet og organisationen. Faktorerne uddybes i hjælpeværktøjet: ”Faktorer for fastholdelse”.

NHS-redskabet bygger på en scoring af hver af de ti faktorer. Høj score giver anledning til optimisme vedrørende fastholdelse. Lav score giver anledning til at overveje at gribe ind for at forbedre sandsynligheden for succes. Scoringerne giver også mulighed for at prioritere de faktorer, der er vigtigst at få justeret. Modellen anbefaler at udføre scoringen relativt tidligt i implementeringsarbejdet for proaktivt at kunne bruge oplysningerne.

Personalepolitik der understøtter brug af NKR-anbefalinger

De ti faktorer, der har væsentlig indflydelse på succesfuld overgang fra projekt til drift, indgår også som vigtige faktorer for et succesfuldt implementeringsprojekt.

I fastholdelsesfasen bliver det dog særligt vigtigt, at personalepolitikken understøtter den vedvarende brug af NKR-anbefalinger på linje med lokal personalepolitik for andre retningslinjer.

Indikatorovervågning fortsættes i fastholdelsesfasen

Vedvarende overvågning og ledelsesfokus er vigtige elementer i fastholdelsesfasen.

Målingsmæssigt betyder overgang fra projekt til drift, at antallet af indikatorer reduceres - gerne til én indikator, der helt overordnet afspejler ydelseskvaliteten. Et eksempel kunne være en sammensat ”all-or-none” indikator, der udtrykker den andel af patienter, der får indsatser i overensstemmelse med alle de vigtigste anbefalinger i hver gældende NKR.

En indikator der afspejler patient-outcome (mortalitet, komplikationsrate, helbredelsesrate, herunder PROM: Patient rapporteret outcome målinger) er også relevant, hvis der er høj evidens for sammenhæng mellem efterlevelse af anbefalingerne og patient-outcome.

Det er hensigtsmæssigt at erstatte seriediagrammet, der anvendes i implementeringsfasen, med et kontroldiagram. Passende type af kontroldiagram er mere følsomme end seriediagrammer for små vedvarende forandringer i processen. Derfor er de velegnede til overvågningsformål.

På dansk findes et frit tilgængeligt, internetbaseret it-program til at konstruere kontroldiagrammer med tilhørende vejledning i valg af diagramtype og diagramfortolkning: ”SPC Diagrammer og analyse med brug af EpiData”. Mere detaljerede oplysninger om kontroldiagrammer findes i lærebogen: Provost & Murray 2011.

Opdateret 22 MAJ 2019