xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forløbsprogrammer

Forløbsprogrammer handler om tidlig opsporing, forebyggelse og behandling for en række patientgrupper. De beskriver opgavefordelingen samt koordinering og kommunikation mellem sygehuse, praksissektoren og kommuner.

Et forløbsprogram tager udgangspunkt i en given patientgruppe og er en standardiseret beskrivelse af den tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede sundhedsfaglige indsats samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører.

Forløbsprogrammer

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (august 2018)

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD (december 2017)

Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression (december 2017)

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse (december 2017)

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom - den generiske model (december 2012)

Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade (juni 2011)

Forløbsprogram for kronisk sygdom - diabetes (april 2008)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. opsporing af galdevejsatresi. Patientforløbsprogram (oktober 2003)

Evalueringer af forløbsprogrammer

National evaluering af forløbsprogrammer for børn og ugen med psykiske lidelser (maj 2021)

Evaluering af de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for patienter med demens (december 2017)

Status på forløbsprogrammer

Dokumenterne giver overblik over landsdækkende udbredelse af forløbsprogrammer.

Status på forløbsprogrammer 2019 (oktober 2019)

Status på forløbsprogrammer 2016 (februar 2017)

Status på forløbsprogrammer 2014 (december 2014)

Status på forløbsprogrammer medio 2012 (november 2012)

Forløbsprogrammer i regionerne

Forløbsprogrammer i Region Hovedstaden

Forløbsprogrammer i Region Midtjylland

Forløbsprogrammer i Region Nordjylland

Forløbsprogrammer i Region Sjælland

Forløbsprogrammer i Region Syddanmark

Opdateret 28 FEB 2023